Damm's Galaxy

Damm's Galaxy 5 (Pakke)

Veiledet lesing i engelskundervisningen

Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2008
Forlag: Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788204156044
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Damm's Galaxy 5

Dette er det femte av 6 nivåer skjønnlitterære bøker tilpasset elever som lærer engelsk som fremmedspråk.

Boksen inneholder følgende titler:
• The Magic Sword
• Snow in the Kitchen
• A Welsh Lamb
• The Special Cake
• The Amazing Mr Mulch
• The Cape of Rushes

Kjennetegn for bøkene på nivå 5:

6 bøker à 32 sider
3–5 setninger på hver side
Lite repetisjon
Hovedsakelig høyfrekvente ord/fraser
Noen sammentrekkinger av ord
Preteritum

Til toppen

Damm's Galaxy
Damm’s Galaxy er et småboksystem med til sammen 68 ulike bøker i engelsk for barnetrinnet. Bøkene er delt inn i nivåene 1–8, og bøker på samme nivå har lik vanskelighetsgrad og tekstmengde. På hvert nivå er det utviklet 6–16 bøker, og disse selges samlet i en hendig boks. Bøkene på nivå 1–6 kan også bestilles enkeltvis.