Damm's Galaxy

Damm's Galaxy 2 (Pakke)

Veiledet lesing i engelskundervisningen

Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2009
Forlag: Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202302252
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Damm's Galaxy 2

Dette er det andre av 6 nivåer skjønnlitterære bøker tilpasset elever som lærer engelsk som andrespråk.

Boksen inneholder følgende titler:

· What’s the Time?
· Dan’s Box
· The Tortoise and the Hare
· Lucy’s Box
· Everyone is Reading
· Wayne’s Box
· Damm's
· This is the Register
· The Raven and the Fox
· The Gingerbread Man
· The Clever Tortoise
· Rhyming Riddles
· Billy’s Box

Kjennetegn for bøkene på nivå 2:

12 bøker à 16 sider
1–2 korte setninger/fraser på hver side
Stor grad av gjentakelse
Høyfrekvente ord
Presens
Tallord
Direkte tale

Til toppen

Damm's Galaxy
Damm’s Galaxy er et småboksystem med til sammen 68 ulike bøker i engelsk for barnetrinnet. Bøkene er delt inn i nivåene 1–8, og bøker på samme nivå har lik vanskelighetsgrad og tekstmengde. På hvert nivå er det utviklet 6–16 bøker, og disse selges samlet i en hendig boks. Bøkene på nivå 1–6 kan også bestilles enkeltvis.