Damm's Galaxy

Damm's Galaxy 1 (Pakke)

Veiledet lesing i engelskundervisningen

Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2009
Forlag: Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202302207
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Damm's Galaxy 1

Dette er det første av 6 nivåer skjønnlitterære bøker tilpasset elever som lærer engelsk som andrespråk.

Boksen inneholder følgende titler:

What’s in the Box?
One Teddy Bear All Alone
Blowing Bubbles
Three Spotty Monsters
Where’s Woolly?
Walking in the Jungle
The Picnic
That’s me!
Incy Wincy Spider
Five Green Monsters
Fishy Numbers
Dirty Dog
My Dog’s Party
Hickory, Dickory, Dock
My Pet
Four Scary Monsters

Kjennetegn på bøkene på dette nivået:

• 16 bøker à 8 sider
• Enkeltord/enkle fraser på hver side
• Stor grad av gjentakelse
• Høyfrekvente ord
• Presens
• Tallord

Til toppen

Damm's Galaxy
Damm’s Galaxy er et småboksystem med til sammen 68 ulike bøker i engelsk for barnetrinnet. Bøkene er delt inn i nivåene 1–8, og bøker på samme nivå har lik vanskelighetsgrad og tekstmengde. På hvert nivå er det utviklet 6–16 bøker, og disse selges samlet i en hendig boks. Bøkene på nivå 1–6 kan også bestilles enkeltvis.