Sinus Forkurs matematikk

coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016) (Heftet)

Merk: Høsten 2022 erstattes denne utgaven av Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022)

Forfatter:

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202509071
Kategori: Matematikk forkurs og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk forkurs, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Komponent: Oppgavesamling
Om utgivelsen coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016)

Merk at ny utgave av ny oppgavesamling kommer høsten 2022: Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022) erstatter coSinus Forkurs Oppgavesamling (2016).

Oppgavesamlingen coSinus Forkurs (2016) inneholder både enkle repetisjonsoppgaver og treningsoppgaver i tillegg til mer krevende oppgaver. Den følger grunnboka kapittel for kapittel. Oppgavestoffet er delt i to deler. Oppgavene i del 1 er ordnet etter delkapitler som i grunnboka. Del 2 inneholder blandede oppgaver, oppgaver knyttet til fysikk og enkelte eksamensoppgaver.Komponenter:
• Grunnbok
• Oppgavesamling
• Fagnettsted, gratis

Du kan laste ned første kapittel av oppgavesamlingen, inkl fasit, på http://sinus-forkurs.cappelendamm.no

Til toppen

Forfatter(e)

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag. Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i ulike matamatikkurs. Sigbjørn ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Sinus Forkurs matematikk
Sinus Forkurs (2022) er skrevet etter revidert fagplan for forkurset til ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs.