coSinus Digital matematikk (LK20)

coSinus Digital matematikk (LK20) Vg3 (Nettsted)

Komplett heldigitalt læreverk for 2P-Y, R2 og S2. Enkeltlisenser matematikk vg3 videregående skole. Bestill til riktig antall elever.

Forfatter:

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl, Einar Gustafsson, Robin Bjørnetun Jacobsen og Egil Reidar Osnes

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202756345
Kategori: Matematikk R2 , Matematikk , Matematikk S2 og Matematikk påbygging 2P-Y
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Elevlisens
Fag: Matematikk R2, Matematikk S2, Matematikk påbygging 2P-Y
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen coSinus Digital matematikk (LK20) Vg3

coSinus digital matematikk – alle ressurser på et sted med én innlogging. coSinus er et digitalt læremiddel i matematikk for videregående skole. I 2020 kom kursene 1P, 1T, 1P-Y og 1T-Y, høsten 2021 var innhold til R1, S1 og 2P klart. Kursene 2P-Y, S2 og R2 er klare til høsten 2022.

Bestill riktig antall elevlisenser. Lærere i gruppen får automatisk/gratis tilgang til sine klasser/grupper.

Hva er coSinus?coSinus er et heldekkende læremiddel i matematikk med teori, omvendt undervisning og oppgaver. Du kan basere all undervisning i matematikk på coSinus som eller som supplement til lærebøkene. Strukturen i coSinus er den samme som i Sinus-bøkene for fagfornyelsen, og det er enkelt å kombinere bruken av Sinus og coSinus for de som ønsker å jobbe både med og uten digitale hjelpemidler.

I likhet med bøkene tilbyr coSinus en grundig gjennomgang av teorien, og legger til rette for at elevene selv oppdager sentrale sammenhenger, blant annet gjennom varierte oppgavetyper. I en rikholdig oppgavedel finner du dessuten blandede og åpne oppgaver tilpasset ny eksamensform.

Utforskning, problemløsning og dybdelæring

  • I vg1-kursene finnes diskusjonsoppgaver og innlæringsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Utforskende undervisningsopplegg finnes på Omkring Sinus lærernettsted (læreren trenger egen lisens til dette).
  • I vg2 og vg3-kusene finnes utforskende opplegg, diskusjonsoppgaver, prosjektoppgaver og innlæringsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad.

FOR ELEVEN:

• Få teorien presentert som tekst, dynamiske figurer og video
• Løs oppgaver og få tilpassede tilbakemeldinger og hint underveis
• Eksempeloppgaver og løsningsforslag alltid tilgjengelig
• Integrert CAS og graftegner

FOR LÆREREN:

• Oversikt med rapporter over elevenes arbeid og progresjon, noe som lar læreren gi målrettet støtte og tilpasset opplæring
• Valgfrihet og muligheter for tilpasning av innholdet
• Kommunikasjon med den enkelte elev og klassen
• Selvrettende kapitteltester

Programmering

coSinus har et åpent og gratis, interaktivt programmeringskurs for lærere og elever. I Sinus og coSinus har vi valgt å bruke programmering der vi mener det kan gi merverdi for matematikkopplæringen, og vi bygger programmeringsforståelsen gradvis opp gjennom det øvrige fagstoffet.

Lisenser
Klikk på lisenser og bestill det antallet elevlisenser du trenger. Lærere får automatisk tilgang. Logg inn med Feide- eller CDU-bruker. Elevene dine blir synlige i gruppene etter hvert som de logger inn for første gang. Fra 1. oktober må du kjøpe én av to lisenstyper, avhengig av om du som bruker er tilknyttet en skole eller ikke.

Ønsker du å bruke coSinus, har spørsmål eller innspill, ta kontakt på cosinus@cappelendamm.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

coSinus Digital matematikk (LK20)

coSinus digital matematikk - alle ressurser på et sted med én innlogging! coSinus er et digitalt læremiddel i matematikk for videregående skole. coSinus er komplett med alle fag og ressurser til LK20: 1P, 1T, 1P-Y, 1T-Y, R1, S1, 2P 2P-Y, R2 og S2. Sinus lærebøker og coSinus Digital har samme struktur og fungerer godt sammen for den som ønsker å jobbe både analogt og digitalt. (Bestill riktig antall elevlisenser. Lærere i gruppen får automatisk tilgang).