coSinus Digital

coSinus Digital (2014) (Nettsted)

Digital oppgavesamling Vg1

Forfatter:

Tore Oldervoll, Sigbjørn Hals, Finn Hanisch, Odd Orskaug og Audhild Vaaje

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202448592
Kategori: Matematikk 1P-Y , Matematikk 1P og Matematikk 1T
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk 1P, Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen coSinus Digital (2014)
coSinus Digital er et digitalt læremiddel som tilbys i tillegg til de trykte læremidlene i Sinus serien. coSinus Digital (2014) består av ØV MER-oppgavene fra oppgavedelen i Sinus lærebøkene 1P, 1T, 1P-Y fra 2014. coSinus Digital (2011) består av kategori 1 og 2-oppgavene fra oppgavedelen til Sinus 1P, 1T, 1YP (2009) og 1YT (2011). Tilgang til coSinus Digital i Kikora er gjennom it's learning, Fronter eller Feide.

Oppgavene er satt inn i Kikora, et unikt matematikkprogram som gir elevene tilbakemelding for hver linje i en matematisk utregning. I coSinus Digital får elevene fortløpende tilbakemeldinger underveis i alle utregninger. For hver riktige delregning får elevene et positivt symbol som viser at de har regnet riktig. Ved riktig sluttsvar får eleven også en virtuel ”pokal”. Gjennom coSinus Digital i Kikora vil langt flere elever oppleve mestring og få økt motivasjon for faget.

For bestilling og support, kontakt Kikora: 21 37 84 40. For spørsmål til kundeservice, ta kontakt på 21497000 eller 21616672.

Ved bestilling av coSinus Digital får du også fri tilgang til kurs i GeoGebra og oppgavesamlingen Castor som er utviklet av Kikora. Castor inneholder oppgaver fra både ungdomstrinnet og videregående skole.

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole.

Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. Det er i dag en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering idrett og tre yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i ca. 20 år. Han er fortsatt lektor ved Strinda videregående skole og har skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi, 200 studiepoeng i matematikk og matematikkdidaktikk, 60 studiepoeng i fysikk og 60 studiepoeng i kjemi.

Sigbjørn har over 25 års undervisningserfaring fra videregående skole (1989– i dag) og åtte år med undervisning i bl.a. matematikk og naturfag på ungdomstrinnet (1981–1989).
Han jobber som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i 1T, R1 og R2. Han har også undervist i matematikk på yrkesfag.
Sigbjørn har vært med i Sinus-teamet siden 2006 og ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo.
Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Audhild Vaaje er utdannet Cand. real med hovedfag i matematikk, fysikk som bifag. Hun er Dr.scient. i matematikk og har tatt pedagogisk seminar.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet/høgskole.
Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991. Hun er pensjonist og har sluttet i skolen.

coSinus Digital
coSinus Digital i Kikora er et digitalt læremiddel som tilbys i tillegg til de trykte læremidlene i Sinus serien. coSinus Digital (2014) består av ØV MER-oppgavene fra oppgavedelen i Sinus lærebøkene 1P, 1T, 1P-Y fra 2014 satt inn i Kikora.