Core English

Core English Lærernettsted (Nettsted)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202371777
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Core English Lærernettsted

Lærernettstedet er et kommunikasjons- og oppfølgingsverktøy der læreren kan følge alt den enkelte elev gjør på nettstedet Core English. Elevens arbeid blir lagret, slik at læreren kan se hva eleven har jobbet med. Læreren har også tilgang til elevens besvarelser, og mulighet for å vurdere og kommentere arbeidet. Lærernettstedet gir læreren adgang til å bevege seg fritt på elevnettstedet gjennom på samme måte som elevene.

Nettressursen til Core English er organisert i læringsstier. Hver sti består av tre moduler («units»):

  • WATCH & WORK (fokus på å forstå og jobbe med visuelt materiale)
  • LISTEN & WORK (fokus på å forstå og jobbe med lyttestoff)
  • READ & WORK (fokus på lesing og lesestrategier).
Hver sti avsluttes med en etter-test. Når en elev har fullført en sti, får læren en beskjed om dette på lærernettstedet. Læreren kan da åpne en ettertest for eleven.

Se demo om Core English

Les en lengre tekst om læreverket Core English

Til toppen

Andre aktuelle titler

Core English
Basic skills - grunnleggende engelsk for elever i videregående som sliter med fellesfaget. Core English gir elevene øving i de grunnleggende ferdighetene i faget. Læreboka gir lesetrening og hjelper eleven i gang med å snakke engelsk, mens nettstedet www.core.cappelendamm.no trener elevene i å skrive og forstå mer av hva som blir sagt når noen snakker språket. Lærebok og nettsted handler om det samme: USA, Storbritannia, Sør-Afrika og Australia. Både læreboka og nettstedet har oppgaver på to nivåer.