Core English

Core English Elevnettsted (Nettsted)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202327804
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Core English Elevnettsted

En elevlisens gir tilgang til individuell innlogging på nettstedet. Alle svar og valg eleven gjør på nettstedet, blir lagret, slik at eleven kan se hva som er besvart og har oversikt over sin egen framdrift. Lærestoffet er ordnet slik at eleven beveger deg rundt på nettstedet i læringsstier. Hver sti består av tre moduler («units»):

  • WATCH & WORK (fokus på å forstå og jobbe med visuelt materiale)
  • LISTEN & WORK (fokus på å forstå og jobbe med lyttestoff)
  • READ & WORK (fokus på lesing og lesestrategier).
Før man begynner på en «unit», må eleven ta en før-test. Hver sti avsluttes med en etter-test som åpnes av læreren.

Læringsstiene består av lyd, filmer og tekst og har mange interaktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Eleven kan også lage tankekart og skrive tekster. Ved hjelp av den elektroniske ordboka på nettstedet kan eleven raskt slå opp vanskelige og ukjente ord.

Core English har et eget lærernettsted. Her får læreren tilgang til besvarelsene til sine elever, og mulighet for å vurdere og kommentere arbeidet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Core English
Basic skills - grunnleggende engelsk for elever i videregående som sliter med fellesfaget. Core English gir elevene øving i de grunnleggende ferdighetene i faget. Læreboka gir lesetrening og hjelper eleven i gang med å snakke engelsk, mens nettstedet www.core.cappelendamm.no trener elevene i å skrive og forstå mer av hva som blir sagt når noen snakker språket. Lærebok og nettsted handler om det samme: USA, Storbritannia, Sør-Afrika og Australia. Både læreboka og nettstedet har oppgaver på to nivåer.