Core English

Core English (bok) (Heftet)

Forfatter:

Lisbeth M. Brevik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202327798
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Core English (bok)

Visste du at elever i norsk skole dybdeleser for mye? Mange elever begynner å lese første ord i teksten, og leser deretter gjennom hvert eneste ord til siste punktum. Core English lærer elevene effektive måter å lese på. Boka gir en praktisk rettet innføring i lesestrategier, og ved å arbeide med strategiene oppdage elevene at de kan lese mindre – men forstå mer!

Core English er delt opp i fire kapitler som tar for seg samfunnsforhold og verdier i Australia, Storbritannia, Sør-Afrika og USA. Hvert kapittel har læringsmål, vokabulartrening, oppgaver på to nivåer, forslag til lesestrategier og «challenges» - en mer utfordrende tekst der elevene kan prøve ut hva de har lært. Til hver tekst er det også muntlige oppgaver.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Lisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og i videregående skole og har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor engelsk, lesing, læringsstrukturer og vurdering. Brevik er konsulent for Utdanningsdirektoratet, har utgitt lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole og har publisert artikler om lesing og lesestrategier. Lisbeth M. Breivik er for tiden doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Core English
Basic skills - grunnleggende engelsk for elever i videregående som sliter med fellesfaget. Core English gir elevene øving i de grunnleggende ferdighetene i faget. Læreboka gir lesetrening og hjelper eleven i gang med å snakke engelsk, mens nettstedet www.core.cappelendamm.no trener elevene i å skrive og forstå mer av hva som blir sagt når noen snakker språket. Lærebok og nettsted handler om det samme: USA, Storbritannia, Sør-Afrika og Australia. Både læreboka og nettstedet har oppgaver på to nivåer.