CONNECT 8-10

CONNECT 8-10 Workspace (skolelisens mini) (Nettsted)

Skoler med maks. 100 elever på 8.-10. trinn

Forfatter:

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2015
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202510343
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen CONNECT 8-10 Workspace (skolelisens mini)
CONNECT 8–10 Workspace (skolelisens mini) er elevens og lærerens digitale «arbeidsrom» og ressursbank. Her kan elevene skrive, finne lyd til alle tekster, filmer og mange gode oppgaver. De kan lagre skriveoppgavene sine, levere og få kommentar fra lærer. Til læreren ligger det blant annet ekstra oppgaver, lydklipp, kopieringsoriginaler og kapittelprøver som trener elevene til eksamen.

Ved kjøp av skolelisens får samtlige lærere og elever ved skolen tilgang.

Til toppen

Forfatter(e)
Tone Madsen arbeider som lærer på Skøyenåsen skole i Oslo. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun har undervist i fordypning i engelsk samtidig som hun skrev On the Move.
Siri Mohammad-Roe har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen og videregående skole med fagene engelsk og RLE. Siri har også jobbet innen voksenopplæring, som oversetter (Londonstaner, 2008) og har laget Engelsk Terminprøver for Cappelen Damm. I dag underviser hun ved Nordseter ungdomsskole i Oslo.
CONNECT 8-10

CONNECT 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet. Verket dekker alle kompetansemålene i den reviderte læreplanen i engelsk.