Citizens YF engelsk (Fagfornyelsen LK20)

Citizens YF (LK20) (Fleksibind)

Lærebok engelsk vg1 yrkesfag

Forfatter:

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202645816
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Yrkesfag Vg1
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Citizens YF (LK20)

Citizens YF er et nyskrevet læreverk til engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram i Fagfornyelsen. Læreboka i kombinasjon med læreverkets digitale komponenter gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelskfaget på vg1 for yrkesfaglige utdanningsprogram. Forfatterne er erfarne engelsklærere i videregående skole, og deres mål har vært å lage et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis i klasserommet.


Læreboka har fire temakapitler om sentrale temaer fra læreplanen
og ett kapittel med kurs i viktige strategier og metoder for språklæring, tekstskriving og -analyse. De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Livsmestring og folkehelse ligger til grunn for de fire temakapitlene, noe som gjenspeiles i kapitlenes titler: Connections, Careers, Challenges og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar kapitlene opp engasjerende spørsmål: Hva knytter oss sammen som medborgere av det globale samfunnet? Hvilke krefter virker samlende og splittende i et demokrati? Hvordan kan vi forstå hverandre bedre på tvers av kulturer, både i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt? Hvilke utfordringer er det viktig å mestre som samfunnsborger, i arbeidslivet og globalt?

Citizens YF legger opp til en aktiv elevrolle. Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking, også når elevene skal trene på å bruke f. eks lesestrategier og i skriveprosesser. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Siden boka kun fokuserer på fire temaer, blir hvert tema belyst fra ulike synsvinkler. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier, dvs. strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett, på nettstedet citizens.cdu.no. I en egen sekvens bakerst i boka får elevene et antall fordypningsoppgaver å velge mellom.

Elevene skal oppleve at Citizens YF er relevant for dem. Derfor er fagretting av stoffet et viktig virkemiddel for å skape engasjement og for å oppfylle flere av målene i den nye læreplanen. Spesielt i kapitlet Careers introduseres mange interessante temaer fra arbeidslivet i boka. Deretter går elevene til sitt eget utdanningsprograms elevnettsted, hvor de kan jobbe videre med temaet i læringsstier laget spesielt for utdanningsprogrammet. Eksempler på slike temaer er HMS, viktige redskaper/verktøy og kommunikasjon på arbeidsplassen, inkludert skriftlige kommunikasjonsformer som søknad og rapport. En felles bok for alle YF-elever, kombinert med fagrettet stoff for hvert utdanningsprogram på egne elevnettsteder, letter både innkjøp og undervisning for skolen og lærerne.

Citizens YF skal være et godt læremiddel for alle elever. Differensiering vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Mange av tekstene i læreboka har «Shortcuts», dvs. en forenklet versjon av teksten med egne oppgaver. (Dette gjelder også svært mange av tekstene på nettstedet.) Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper og viser dem hvor de kan få hjelp og støtte til å f. eks bruke lesestrategier. Oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og produksjon av egne muntlige og skriftlige tekster. I tillegg er utfordrende oppgaver merket med en egen farge.

Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i Citizens YF, men som det sies læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Ikke minst er elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhengig av at de møter tekster som snakker til dem og tar dem vekk fra alt som lokker og distraherer. Derfor inneholder Citizens YF tekster i sjangere som intervju, podcast, blogg, leserinnlegg, dialog, artikkel, tale og selvbiografi fra forfattere som Trevor Noah, Toni Morrison, William Sutcliffe og Malala Yousafzai. På nettstedet er det læringsstier med utstrakt bruk av film og video.

Citizens YF lærebok finnes i to digitale formater: Citizens YF (2020) Unibok og Citizens YF (2020) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Citizens SF vg1 (LK20)

  Lærebok engelsk vg1 studieforberedende (fagfornyelsen LK20)

  Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

  Fleksibind
 • Engelsk ordbok

  Engelsk-norsk/norsk-engelsk

  Herbert Svenkerud og Anne Helene Aarflot

  Fleksibind
Forfatter(e)

Vivill O. Andersen er lektor med hovedfag i engelsk (2001). Hun har jobbet for Grønland voksenopplæringssenter siden hun var ferdig utdannet. I tillegg til å undervise engelsk på videregående nivå har hun de siste ti årene undervist, samt utarbeidet læremateriell og lokale læreplaner, for internasjonale deltakere.

Kristin Berger er lektor ved Nøtterøy videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Etter endt utdanning i 1995 har hun undervist ved tre videregående skoler i fylket og på nåværende skole siden 1998. Hun har hovedfag i engelsk og underviser i engelsk, spansk og samfunnsfag. Hun har også hatt verv som fagkoordinator for alle språkfagene i fylket. I den forbindelse har hun hatt mye glede av kontakten med forskjellige forelesere og kursholdere innen fagmiljøet når hun har arrangert kurs for språklærerne. Hun bruker deler av stillingen sin til internasjonalisering og har stor tro på verdien av kulturutveksling for ungdom. Berger er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Jaspreet Kaur Gloppen er lektor og avdelingsleder for studieforberedende ved Sotra videregående skole, og underviser i engelsk og historie. Hun er opptatt av å drive en vurderingspraksis som fremmer læring og har skrevet masteroppgave om videoretting i 2016 ved Universitet i Bergen. Bacheloroppgaven hennes ble utgitt i boka Norwegian-American essays, 2008: "Migration and Memory." I tillegg til en bachelorgrad fra UiB, har hun også en bachelorgrad fra India. Gloppen har bred erfaring med undervisning i engelsk, både for yrkesfag og studieforberedende, og har også jobbet som universitetslektor på UiB. Hun har også en blogg CorrectoErgoSum der hun deler undervisnings- og vurderingsopplegg i engelskfaget. Gloppen er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Therese Holm er lektor ved Sandefjord videregående skole, hvor hun har undervist siden 2005. Hun har mastergrad i engelsk og har språkfag som fransk, spansk, lingvistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen sin, i tillegg til fagforfatterstudiet. Hun har undervisningserfaring innen språkfag på ulike nivå, alle engelskvariantene på studiespesialiserende og yrkesfaglig retning, og har også lang erfaring som lærer i fagene English A og Norwegian B innenfor International Baccalaureat systemet. Holm er spesielt glad i å undervise i litteratur, lingvistikk og fremmedspråk generelt, og har en undervisningsblogg fokusert på digital undervisning: https://theresesdigitaleklasserom.wordpress.com/. Hun er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Monica Opøien Stensrud er lektor med tilleggsutdannelse ved Mysen videregående skole, hvor hun underviser i engelsk. Hennes faglige interesser ligger i engelsk grammatikk, amerikansk kultur, historie og politikk, og hun har tidligere undervist og veiledet i amerikansk kulturkunnskap og engelsk grammatikk og kulturmøter ved Høgskolen i Østfold. Stensrud har bachelor i engelsk og internasjonal markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold og master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Hun er medforfatter av Citizens, engelsk for videregående skole.

David Woodhouse har bodd i Norge siden 2000 og har vært lektor i engelsk på videregående skole siden 2005. Han har engelsk og samfunnsfag i fagkretsen og har utdanning fra University of Sheffield, University of Nottingham og Høyskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet for UDIR som en del av eksamensnemnda for VG1 engelsk. Woodhouse er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Citizens YF engelsk (Fagfornyelsen LK20)
Citizens YF er et helhetlig læreverk til engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram i Fagfornyelsen. Målet har vært å lage et læreverk som appellerer til elevene og som gjør det mulig å omsette intensjonene i fagfornyelsen til god praksis i klasserommet. Citizens YF har gratis fagrettede elevnettsteder for alle utdanningsprogram. Logg inn med Feide på citizens.cdu.no