Citizens SF engelsk (Fagfornyelsen LK20)

Citizens SF vg1 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok engelsk vg1 studieforberedende (fagfornyelsen LK20)

Forfatter:

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202583644
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Vg1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Citizens SF vg1 (LK20)

Citizens SF er en nyskrevet lærebok engelsk vg1 til fagfornyelsen (LK20), som i kombinasjon med læreverkets digitale ressurser gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelskfaget. Citizens SF er knyttet tett opp til fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene gjennom temakapitlene Connections, Challenges, Cultures og Citizens, som belyses fra flere synsvinkler og gir rom for utforsking og fordypning. Læreboka gir også gode strategier og metoder for aktiv språklæring.


Citizens SF
har fire kapitler om sentrale temaer fra den nye læreplanen og ett kapittel med kurs i viktige strategier og metoder for språklæring, tekstskriving og -analyse. De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Livsmestring og folkehelse ligger til grunn for de fire temakapitlene, noe som gjenspeiles i kapitlenes titler: Connections, Challenges, Cultures og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar kapitlene opp engasjerende spørsmål: Hva knytter oss sammen som medborgere av det globale samfunnet? Hvilke krefter virker samlende og splittende i et demokrati? Hvordan kan vi forstå hverandre bedre på tvers av kulturer? Hvilke utfordringer er det viktig å mestre på det personlige planet og globalt?

Citizens SF legger opp til en aktiv elevrolle. Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking, også når elevene skal trene på å bruke f. eks lesestrategier og i skriveprosesser. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Siden boka kun fokuserer på fire temaer, blir hvert tema belyst fra mange ulike synsvinkler. Tre av kapitlene har dessuten egne «in-depth»-sekvenser der elevene jobber med et antall tekster om samme tema under ett. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier, dvs. strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett, på nettstedet citizens.cdu.no. I en egen sekvens bakerst i boka får elevene et stort antall fordypningsoppgaver å velge mellom. Mange av disse har tilknytning til kompetansemål i andre fag og egner seg derfor godt for tverrfaglig arbeid.

Citizens SF skal være et godt læremiddel for alle elever. Differensiering vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper og viser dem hvor de kan få hjelp og støtte til å f. eks bruke lesestrategier. Oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og produksjon av egne muntlige og skriftlige tekster. I tillegg er utfordrende oppgaver merket med en egen farge. For elever som ønsker eller trenger større utfordringer, avsluttes hvert kapittel med en tekst på et høyere nivå som ikke har gloser og spørsmål underveis i teksten.

Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i Citizens SF, men som det sies i læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Ikke minst er elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhengig av at de møter tekster som snakker til dem og tar dem vekk fra alt som lokker og distraherer. Derfor inneholder Citizens SF tekster i sjangere som intervju, podcast, blogg, leserinnlegg, dialog, feature-artikkel, tale og selvbiografi fra forfattere som Trevor Noah, Bill Nye, Emma Watson og Malala Yousafzai. På nettstedet er det læringsstier med utstrakt bruk av film og video. Elevene vil få gode leseopplevelser og unik innsikt i andre menneskers levemåter og tenkesett fra litterære tekster av forfattere som Langston Hughes, Kate Tempest, Toni Morrison, Bernard Maclaverty, Nick Hornby, Chimamanda Ngozi Adichie, Warsan Shire, Angie Thomas, Sherman Alexie og Tara Westover.

Citizens lærebok i digitalt format gir et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Læreboka finnes i to digitale formater: Citizens (2020) Unibok og Citizens (2020) Brettbok. Les mer om Unibok her.

Citizens SF har rike nettressurser med nyttige funksjoner. Citizens SF Elevnettsted er gratis. Det er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka en ekstra læringssti – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver, om et tema tilknyttet teksten.

De viktigste problemområdene i engelsk grammatikk introduseres i læreboka, og på Citizens SF Elevnettsted er det læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. I tillegg finnes læringsstier med kurs i skriving i ulike sjangere. Eleven har tilgang til en integrert tospråklig utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok. Citizens SF nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving og eleven kan kommunisere med læreren gjennom nettstedet. Alle innleste tekster fra boka finnes på Citizens Elevnettsted pluss.

Citizens SF Lærernettsted
har ressurser til hvert kapittel og til verket som helhet, bl.a. løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver, lyttemanus og undervisningsopplegg.
Lærernettstedet gir læreren oversikt over elevens og gruppens aktivitet, og mulighet for å tildele oppgaver.

Forfatterne er erfarne engelsklærere i videregående skole, og deres mål har vært å lage et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis i klasserommet. Vivill O. Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud, David Woodhouse

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Citizens YF (LK20)

  Lærebok engelsk vg1 yrkesfag

  Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

  Fleksibind
 • Engelsk ordbok

  Engelsk-norsk/norsk-engelsk

  Herbert Svenkerud og Anne Helene Aarflot

  Fleksibind
Forfatter(e)

Vivill O. Andersen er lektor med hovedfag i engelsk (2001). Hun har jobbet for Grønland voksenopplæringssenter siden hun var ferdig utdannet. I tillegg til å undervise engelsk på videregående nivå har hun de siste ti årene undervist, samt utarbeidet læremateriell og lokale læreplaner, for internasjonale deltakere.

Kristin Berger er lektor ved Nøtterøy videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Etter endt utdanning i 1995 har hun undervist ved tre videregående skoler i fylket og på nåværende skole siden 1998. Hun har hovedfag i engelsk og underviser i engelsk, spansk og samfunnsfag. Hun har også hatt verv som fagkoordinator for alle språkfagene i fylket. I den forbindelse har hun hatt mye glede av kontakten med forskjellige forelesere og kursholdere innen fagmiljøet når hun har arrangert kurs for språklærerne. Hun bruker deler av stillingen sin til internasjonalisering og har stor tro på verdien av kulturutveksling for ungdom. Berger er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Jaspreet Kaur Gloppen er lektor og avdelingsleder for studieforberedende ved Sotra videregående skole, og underviser i engelsk og historie. Hun er opptatt av å drive en vurderingspraksis som fremmer læring og har skrevet masteroppgave om videoretting i 2016 ved Universitet i Bergen. Bacheloroppgaven hennes ble utgitt i boka Norwegian-American essays, 2008: "Migration and Memory." I tillegg til en bachelorgrad fra UiB, har hun også en bachelorgrad fra India. Gloppen har bred erfaring med undervisning i engelsk, både for yrkesfag og studieforberedende, og har også jobbet som universitetslektor på UiB. Hun har også en blogg CorrectoErgoSum der hun deler undervisnings- og vurderingsopplegg i engelskfaget. Gloppen er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Therese Holm er lektor ved Sandefjord videregående skole, hvor hun har undervist siden 2005. Hun har mastergrad i engelsk og har språkfag som fransk, spansk, lingvistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen sin, i tillegg til fagforfatterstudiet. Hun har undervisningserfaring innen språkfag på ulike nivå, alle engelskvariantene på studiespesialiserende og yrkesfaglig retning, og har også lang erfaring som lærer i fagene English A og Norwegian B innenfor International Baccalaureat systemet. Holm er spesielt glad i å undervise i litteratur, lingvistikk og fremmedspråk generelt, og har en undervisningsblogg fokusert på digital undervisning: https://theresesdigitaleklasserom.wordpress.com/. Hun er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Monica Opøien Stensrud er lektor med tilleggsutdannelse ved Mysen videregående skole, hvor hun underviser i engelsk. Hennes faglige interesser ligger i engelsk grammatikk, amerikansk kultur, historie og politikk, og hun har tidligere undervist og veiledet i amerikansk kulturkunnskap og engelsk grammatikk og kulturmøter ved Høgskolen i Østfold. Stensrud har bachelor i engelsk og internasjonal markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold og master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Hun er medforfatter av Citizens, engelsk for videregående skole.

David Woodhouse har bodd i Norge siden 2000 og har vært lektor i engelsk på videregående skole siden 2005. Han har engelsk og samfunnsfag i fagkretsen og har utdanning fra University of Sheffield, University of Nottingham og Høyskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet for UDIR som en del av eksamensnemnda for VG1 engelsk. Woodhouse er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Citizens SF engelsk (Fagfornyelsen LK20)
Citizens SF er nyskrevet til fagfornyelsen og er et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis i klasserommet. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar Citizens SF opp relevante temaer på en appellerende måte. Læreverket har rike nettressurser som gir mange muligheter, gratis for elever.