Citizens SF Unibok (LK20) av Vivill Oftedal Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud og David Woodhouse (Nettsted)
Unibok

Citizens SF engelsk (Fagfornyelsen LK20)

Citizens SF Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok engelsk studieforberedende vg1 (fagfornyelsen LK20)

Forfatter:

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202655082
Kategori: Engelsk fellesfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Citizens SF Unibok (LK20)

Citizens SF Unibok er den digitale utgaven av læreboka i engelsk vg1 SF til fagfornyelsen i et brukervennlig format. Unibok har det mest brukervennlige formatet og har gode studieverktøy som bidrar til god leseforståelse.

Citizens SF (2020) er et nyskrevet og komplett læreverk og dekker kompetansemålene i engelsk fellesfag i videregående skole. Til læreverket følger det også rike digitale ressurser med oppgaver, læringsstier, grammatikkteori med mer, se citizens.cdu.no

Unibok gjør læreboka tilgjengelig til enhver tid, og kan leses på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og det er gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka, noe som bedrer leseforståelsen.

Eleven kan gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til innlest tekst. Tekst-til-tale-funksjonen har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Cappelen Damms Engelsk ordbok er integrert og oppslag kan gjøres direkte i teksten. Citizens SF Unibok tilfredsstiller alle nye krav til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok her.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Citizens YF Unibok (LK20)

    Digital lærebok engelsk yrkesfag vg1

    Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

    Nettsted
Forfatter(e)

Vivill O. Andersen er lektor med hovedfag i engelsk (2001). Hun har jobbet for Grønland voksenopplæringssenter siden hun var ferdig utdannet. I tillegg til å undervise engelsk på videregående nivå har hun de siste ti årene undervist, samt utarbeidet læremateriell og lokale læreplaner, for internasjonale deltakere.

Kristin Berger er lektor ved Nøtterøy videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Etter endt utdanning i 1995 har hun undervist ved tre videregående skoler i fylket og på nåværende skole siden 1998. Hun har hovedfag i engelsk og underviser i engelsk, spansk og samfunnsfag. Hun har også hatt verv som fagkoordinator for alle språkfagene i fylket. I den forbindelse har hun hatt mye glede av kontakten med forskjellige forelesere og kursholdere innen fagmiljøet når hun har arrangert kurs for språklærerne. Hun bruker deler av stillingen sin til internasjonalisering og har stor tro på verdien av kulturutveksling for ungdom. Berger er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Jaspreet Kaur Gloppen er lektor og avdelingsleder for studieforberedende ved Sotra videregående skole, og underviser i engelsk og historie. Hun er opptatt av å drive en vurderingspraksis som fremmer læring og har skrevet masteroppgave om videoretting i 2016 ved Universitet i Bergen. Bacheloroppgaven hennes ble utgitt i boka Norwegian-American essays, 2008: "Migration and Memory." I tillegg til en bachelorgrad fra UiB, har hun også en bachelorgrad fra India. Gloppen har bred erfaring med undervisning i engelsk, både for yrkesfag og studieforberedende, og har også jobbet som universitetslektor på UiB. Hun har også en blogg CorrectoErgoSum der hun deler undervisnings- og vurderingsopplegg i engelskfaget. Gloppen er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Therese Holm er lektor ved Sandefjord videregående skole, hvor hun har undervist siden 2005. Hun har mastergrad i engelsk og har språkfag som fransk, spansk, lingvistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen sin, i tillegg til fagforfatterstudiet. Hun har undervisningserfaring innen språkfag på ulike nivå, alle engelskvariantene på studiespesialiserende og yrkesfaglig retning, og har også lang erfaring som lærer i fagene English A og Norwegian B innenfor International Baccalaureat systemet. Holm er spesielt glad i å undervise i litteratur, lingvistikk og fremmedspråk generelt, og har en undervisningsblogg fokusert på digital undervisning: https://theresesdigitaleklasserom.wordpress.com/. Hun er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Monica Opøien Stensrud er lektor med tilleggsutdannelse ved Mysen videregående skole, hvor hun underviser i engelsk. Hennes faglige interesser ligger i engelsk grammatikk, amerikansk kultur, historie og politikk, og hun har tidligere undervist og veiledet i amerikansk kulturkunnskap og engelsk grammatikk og kulturmøter ved Høgskolen i Østfold. Stensrud har bachelor i engelsk og internasjonal markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold og master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Hun er medforfatter av Citizens, engelsk for videregående skole.

David Woodhouse har bodd i Norge siden 2000 og har vært lektor i engelsk på videregående skole siden 2005. Han har engelsk og samfunnsfag i fagkretsen og har utdanning fra University of Sheffield, University of Nottingham og Høyskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet for UDIR som en del av eksamensnemnda for VG1 engelsk. Woodhouse er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Citizens SF engelsk (Fagfornyelsen LK20)
Citizens SF er nyskrevet til fagfornyelsen og er et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis i klasserommet. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar Citizens SF opp relevante temaer på en appellerende måte. Læreverket har rike nettressurser som gir mange muligheter, gratis for elever.