Citizens YF engelsk (Fagfornyelsen LK20)

Citizens SF og YF Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale elevressurser for engelsk vg1

Forfatter:

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202645823
Kategori: Engelsk fellesfag
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Citizens SF og YF Elevnettsted (LK20)

Citizens Elevnettsted er gratis. I elevressuren er det mye og variert innhold som gir dypere forståelse av temaene i boka og verktøy for bl.a. praktisk grammatikklæring og prosessorientert skriving. Elevnettstedet har ulike innganger for studieforberedende utdanningsprogram og hvert enkelt yrkesfaglig utdanningsprogram.
Logg inn med Feide på citizens.cdu.no

Citizens Elevnettsted er strukturert som lærebøkene Citizens SF og Citizens YF, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver som tester innholds- og vokabularforståelse. I tillegg har mange tekster i boka en ekstra læringssti om et tema tilknyttet teksten. Disse læringsstiene består av tekst, video, interaktive oppgaver og skriveoppgaver.

Citizens Elevnettsted inneholder en komplett arbeidsgrammatikk. I læreboka introduseres de viktigste problemområdene i engelsk grammatikk for eleven, og på nettstedet er det læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. Til sammen utgjør dette en komplett arbeidsgrammatikk i engelsk. I tillegg kommer et antall læringsstier med kurs i skriving i ulike sjangere, bl. a. jobbsøknad, nyhetsartikkel og formell epost.

Alle lytteoppgaver finnes også på elevnettsted. Eleven har også tilgang til en integrert utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok. Innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Citizens Elevnettsted pluss.

Elever på yrkesfag jobber på nettstedet for sitt eget utdanningsprogram, f. eks Citizens YF Helse- og oppvekstfag eller Citizens YF Elektrofag. Her finnes tilsvarende innhold som på nettstedet for studieforberedende, men også innhold tilpasset yrkesfag der det er naturlig. Eleven finner f.eks. læringsstier for kapitlet Careers i læreboka tilpasset sitt utdanningsprogram. I tillegg er det to kapitler kalt Work: People & Occupations og Work: Challenges på elevnettstedet. Disse inneholder læringsstier om et stort antall temaer fra yrker utdanningsprogrammet omfatter. Mange av tekstene har forenklede «Shortcut»-versjoner.

Bruk av Citizens Elevnettsted er gratis, og elevene logger direkte inn på citizens.cdu.no med Feide eller cdu-bruker. De har da tilgang til alt elevinnhold på nettstedet, både for SF og YF.

Nyttig funksjonalitet i Citizens Elevnettsted gir mange muligheter. Alt eleven gjør på nettstedet blir lagret og det er lett å holde oversikt over utført arbeid, resultater og tidsbruk gjennom rapporter. Elevens aktivitet vises også i rapporter for læreren (se Citizens Lærernettsted). I tillegg får eleven hjelp til å holde oversikt gjennom at kapitler og læringsstier merkes i strukturen når eleven er ferdig med dem. Elev og lærer kan også kommunisere gjennom nettstedet.
Elevnettstedet tilrettelegger for prosessorientert skriving. Noen skriveoppgaver på nettstedet er merket for innsending, og disse kan eleven levere til lærer for kommentering. Når lærer har kommentert, kan besvarelsen returneres til eleven. Underveis i prosessen får elev og lærer melding på nettstedets «Hjem»-side når det foreligger nytt utkast eller nye kommentarer. Alle versjoner av teksten lagres.

Til toppen

Forfatter(e)

Vivill O. Andersen er lektor med hovedfag i engelsk (2001). Hun har jobbet for Grønland voksenopplæringssenter siden hun var ferdig utdannet. I tillegg til å undervise engelsk på videregående nivå har hun de siste ti årene undervist, samt utarbeidet læremateriell og lokale læreplaner, for internasjonale deltakere.

Kristin Berger er lektor ved Nøtterøy videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Etter endt utdanning i 1995 har hun undervist ved tre videregående skoler i fylket og på nåværende skole siden 1998. Hun har hovedfag i engelsk og underviser i engelsk, spansk og samfunnsfag. Hun har også hatt verv som fagkoordinator for alle språkfagene i fylket. I den forbindelse har hun hatt mye glede av kontakten med forskjellige forelesere og kursholdere innen fagmiljøet når hun har arrangert kurs for språklærerne. Hun bruker deler av stillingen sin til internasjonalisering og har stor tro på verdien av kulturutveksling for ungdom. Berger er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Jaspreet Kaur Gloppen er lektor og avdelingsleder for studieforberedende ved Sotra videregående skole, og underviser i engelsk og historie. Hun er opptatt av å drive en vurderingspraksis som fremmer læring og har skrevet masteroppgave om videoretting i 2016 ved Universitet i Bergen. Bacheloroppgaven hennes ble utgitt i boka Norwegian-American essays, 2008: "Migration and Memory." I tillegg til en bachelorgrad fra UiB, har hun også en bachelorgrad fra India. Gloppen har bred erfaring med undervisning i engelsk, både for yrkesfag og studieforberedende, og har også jobbet som universitetslektor på UiB. Hun har også en blogg CorrectoErgoSum der hun deler undervisnings- og vurderingsopplegg i engelskfaget. Gloppen er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Therese Holm er lektor ved Sandefjord videregående skole, hvor hun har undervist siden 2005. Hun har mastergrad i engelsk og har språkfag som fransk, spansk, lingvistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen sin, i tillegg til fagforfatterstudiet. Hun har undervisningserfaring innen språkfag på ulike nivå, alle engelskvariantene på studiespesialiserende og yrkesfaglig retning, og har også lang erfaring som lærer i fagene English A og Norwegian B innenfor International Baccalaureat systemet. Holm er spesielt glad i å undervise i litteratur, lingvistikk og fremmedspråk generelt, og har en undervisningsblogg fokusert på digital undervisning: https://theresesdigitaleklasserom.wordpress.com/. Hun er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Monica Opøien Stensrud er lektor med tilleggsutdannelse ved Mysen videregående skole, hvor hun underviser i engelsk. Hennes faglige interesser ligger i engelsk grammatikk, amerikansk kultur, historie og politikk, og hun har tidligere undervist og veiledet i amerikansk kulturkunnskap og engelsk grammatikk og kulturmøter ved Høgskolen i Østfold. Stensrud har bachelor i engelsk og internasjonal markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold og master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Hun er medforfatter av Citizens, engelsk for videregående skole.

David Woodhouse har bodd i Norge siden 2000 og har vært lektor i engelsk på videregående skole siden 2005. Han har engelsk og samfunnsfag i fagkretsen og har utdanning fra University of Sheffield, University of Nottingham og Høyskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet for UDIR som en del av eksamensnemnda for VG1 engelsk. Woodhouse er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Citizens YF engelsk (Fagfornyelsen LK20)
Citizens YF er et helhetlig læreverk til engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram i Fagfornyelsen. Målet har vært å lage et læreverk som appellerer til elevene og som gjør det mulig å omsette intensjonene i fagfornyelsen til god praksis i klasserommet. Citizens YF har gratis fagrettede elevnettsteder for alle utdanningsprogram. Logg inn med Feide på citizens.cdu.no