Citizens Basic Engelsk vg1 (Fagfornyelsen LK20)

Citizens Basic Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok engelsk vg1

Forfatter:

Andersen, Aspfors-Sveen, Gloppen, Holm og Stensrud

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 223
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202711153
Kategori: Engelsk og Engelsk fellesfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Engelsk fellesfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Citizens Basic Unibok (LK20)

Citizens Basic Unibok (2021) er den digitale utgaven av basisutgaven læreboka for engelsk vg1 SF og YF til fagfornyelsen. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Citizens Basic Unibok (2021) får elevene et digitalt læremiddel som tilfredsstiller målene i læreplan for engelsk vg1 til fagfornyelsen og som gir god støtte til språklæring for elever som trenger det. Til Citizens Basic følger det også supplerende nettressurser for elever og lærere med oppgaver og ekstra ressurser og hjelpemidler. Se Citizens Basic elev- og lærernettsted (2021).

Med Citizens Basic Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Teksten tilpasser seg skjermen den leses på, noe som gir svært god lesevennlighet. Gode verktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan benytte god studieteknikk og jobbe aktivt under lesingen og slik øke leseforståelsen.

I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Cappelen Damms Engelsk ordbok er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Citizens Basic Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Når du har lisens til Citizens Basic Unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibokwww.unibok.no. Finn ut mer om læreverket Citizens Basic for engelsk vg1 (Fagfornyelsen 2020) på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Vivill O. Andersen er lektor med hovedfag i engelsk (2001). Hun har jobbet for Grønland voksenopplæringssenter siden hun var ferdig utdannet. I tillegg til å undervise engelsk på videregående nivå har hun de siste ti årene undervist, samt utarbeidet læremateriell og lokale læreplaner, for internasjonale deltakere.

Ingeborg Aspfors-Sveen er utdannet lektor i engelsk og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo. Hun har undervisningserfaring fra både studiespesialisering, yrkesfag og innføringsklasser, og underviser i dag ved Rud videregående skole. Aspfors-Sveen er medforfatter på Citizens Basic, engelsk for videregående.

Jaspreet Kaur Gloppen er lektor og avdelingsleder for studieforberedende ved Sotra videregående skole, og underviser i engelsk og historie. Hun er opptatt av å drive en vurderingspraksis som fremmer læring og har skrevet masteroppgave om videoretting i 2016 ved Universitet i Bergen. Bacheloroppgaven hennes ble utgitt i boka Norwegian-American essays, 2008: "Migration and Memory." I tillegg til en bachelorgrad fra UiB, har hun også en bachelorgrad fra India. Gloppen har bred erfaring med undervisning i engelsk, både for yrkesfag og studieforberedende, og har også jobbet som universitetslektor på UiB. Hun har også en blogg CorrectoErgoSum der hun deler undervisnings- og vurderingsopplegg i engelskfaget. Gloppen er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Therese Holm er lektor ved Sandefjord videregående skole, hvor hun har undervist siden 2005. Hun har mastergrad i engelsk og har språkfag som fransk, spansk, lingvistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen sin, i tillegg til fagforfatterstudiet. Hun har undervisningserfaring innen språkfag på ulike nivå, alle engelskvariantene på studiespesialiserende og yrkesfaglig retning, og har også lang erfaring som lærer i fagene English A og Norwegian B innenfor International Baccalaureat systemet. Holm er spesielt glad i å undervise i litteratur, lingvistikk og fremmedspråk generelt, og har en undervisningsblogg fokusert på digital undervisning: https://theresesdigitaleklasserom.wordpress.com/. Hun er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Monica Opøien Stensrud er lektor med tilleggsutdannelse ved Mysen videregående skole, hvor hun underviser i engelsk. Hennes faglige interesser ligger i engelsk grammatikk, amerikansk kultur, historie og politikk, og hun har tidligere undervist og veiledet i amerikansk kulturkunnskap og engelsk grammatikk og kulturmøter ved Høgskolen i Østfold. Stensrud har bachelor i engelsk og internasjonal markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold og master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Hun er medforfatter av Citizens, engelsk for videregående skole.

Citizens Basic Engelsk vg1 (Fagfornyelsen LK20)
Citizens Basic er en forenklet versjon av Citizens SF og Citizens YF for engelsk vg1, og gir eleven mye støtte og tilpassede oppgaver. Målet med Citizens Basic er at alle elever skal ha et appellerende læreverk som dekker kravene i fagfornyelsen. Læreverket passer for elever på vg1 som trenger ekstra støtte og kan brukes sammen med– eller uavhengig av Citizens SF/YF.