Cappelens ABC

Cappelens ABC Oppgåvekort (Pakke)

Forfatter:

Sissel Holt Johansen og Anne Lise Aasgaard Solli

Forfatter:
Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 104
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202264024
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Komponent: Oppgavekort
Om utgivelsen Cappelens ABC Oppgåvekort
Kortene gir muligheter for differensiering og utfordringer. Elevene møter oppgaver som supplerer elevbøkene og videreutvikler og forsterker språkelementer som rim, stavelsesdeling, spørsmål – svar osv. Oppgavene er ment til selvstendig arbeid på skolen eller hjemme.

Til toppen

Forfatter(e)
Sissel Holt Johansen har lang erfaring som lærer på småskoletrinnet og arbeider i dag som leselærer.
Anne Lise Aasgaard Solli er lærer og spesialpedagog med flere års erfaring i lese- og skriveopplæring.
Cappelens ABC
Cappelens ABC legger vekt på en helhetlig, systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn. Lek, samtaler, lytting, sang og eksperimentering med språket er viktige virkemidler i prosessen.