Cappelens ABC

Cappelens ABC Elevbok 4 (Heftet)

Forfatter:

Sissel Holt Johansen og Anne Lise Aasgaard Solli

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 64
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202262761
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 2. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Cappelens ABC Elevbok 4

Elevbøkene inneholder lese- og skriveoppgaver med langsom, men tydelig progresjon og klar struktur. Flere av lesetekstene har en tilhørende melodi som fins på cd-en.
Bøkene har kartleggingsoppgaver som gir oversikt over oppnådde mestringsmål i samsvar med ny læreplan.

Elevbok 1 og Elevbok 2 for 1. trinn, har som mål at elevene skal kjenne de store bokstavene og lydene til disse. Fokus ligger på språklig bevissthetstrening, noe som vil gi et godt grunnlag for videre syntesearbeid.
Elevbok 3 og Elevbok 4 for 2. trinn, vektlegger forming av bokstaver, der barna får utviklet sin egen håndskrift og gode strategier for skrive- og leseforståelse. Samtidig arbeides det grundig med ord og setningsanalyse.

Til toppen

Forfatter(e)
Sissel Holt Johansen har lang erfaring som lærer på småskoletrinnet og arbeider i dag som leselærer.
Anne Lise Aasgaard Solli er lærer og spesialpedagog med flere års erfaring i lese- og skriveopplæring.
Cappelens ABC
Cappelens ABC legger vekt på en helhetlig, systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn. Lek, samtaler, lytting, sang og eksperimentering med språket er viktige virkemidler i prosessen.