Cappelens ABC

Cappelens ABC Bokstavplansjer (Pakke)

Forfatter:

Sissel Holt Johansen og Anne Lise Aasgaard Solli

Forfatter:
Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 29
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202256241
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Komponent: Plansje
Om utgivelsen Cappelens ABC Bokstavplansjer
Plansjene i A4-format viser liten og stor bokstav sammen med en illustrasjon. Bakgrunnsfargene rød og blå signaliserer vokal og konsonant.

Til toppen

Forfatter(e)
Sissel Holt Johansen har lang erfaring som lærer på småskoletrinnet og arbeider i dag som leselærer.
Anne Lise Aasgaard Solli er lærer og spesialpedagog med flere års erfaring i lese- og skriveopplæring.
Cappelens ABC
Cappelens ABC legger vekt på en helhetlig, systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn. Lek, samtaler, lytting, sang og eksperimentering med språket er viktige virkemidler i prosessen.