Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon (Heftet)

Forfatter:

Anne Marie Støkken og Elisabeth Willumsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 206
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788283141122
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sosial- og omsorgsfag og Utdanningsledelse
Fag: Helsefag, Sosial- og omsorgsfag, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon

Hvordan kan vi involvere brukere og praktikere i praksisforskning og samtidig legge opp til forbedring av tjenester? Dette var tema på et symposium arrangert av Universitetet i Agder i regi av forskerskolen PROFRES (Research School for Professions- Oriented and Practice-Relevant Research) i 2015.

Boka springer ut av dette symposiet og inneholder bidrag fra brukere, forskere og praktikere med erfaring fra forskjellige former for FoU-samarbeid. Ved å kombinere kompetanse fra forskere, brukere og praktikere i forsknings- og utviklingsprosjekter blir det mulig å stille nye spørsmål og finne svar som kan bidra til å forbedre velferdstjenestene.

Boka er relevant for alle som er interessert i praksisforskning og som ønsker å få kunnskap om ulike erfaringer, suksessfaktorer, utfordringer og dilemma. Spesielt er boka aktuell for studenter og forskere i akademia, for ansatte i kommuner og i andre helse-, utdannings- og velferdskontekster og for brukere, pårørende og frivillige.

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Marie Støkken er professor i sosiologi ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser er blant annet knyttet til profesjonsforskning og tjenesteutvikling innenfor utdannings- og velferdsfeltet.

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, sosial innovasjon i helse- og velferdstjenesterog brukermedvirkning. Hun er professor ll ved Høgskolen i Molde og har bistilling ved i Senter for Innovasjonsforskning, UiS.