Broen til fagspråket (Heftet)

32 ideer som styrker språket i alle fag

Forfatter:

Helene Thise og Katja Vilien

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Broen til fagsproget
Oversatt av: Goveia, Ingvill Christina
ISBN: 9788202687311
Kategori: Norsk som andrespråk
Fag: Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Broen til fagspråket

Broen til fagspråket har konkrete ideer og verktøy til faglærere som ønsker å gi elevene en språkutviklende undervisning. Boken bygger på en helhetlig tilnærming til utvikling av språk i skolens fag, med særlig blikk for elever med et annet morsmål enn norsk.

Leseren får en meny med konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, maler og elevark samt forklaring på hvordan de ulike aktivitetene kan gjennomføres. Boken inneholder også en modell – bromodellen – som hjelp til å designe en språkutviklende undervisning. Bromodellen bevisstgjør læreren på hva de enkelte aktivitetene kan bidra til og når det passer å bruke dem for å fremme elevenes språkutvikling og læring. Leseren får også verktøy til å synliggjøre det språket som det er relevant å fokusere på og arbeide med – inkludert «språklupen» og tankekart.

Broen til fagspråket retter seg spesielt mot kommende og nåværende lærere, som kan bruke bromodellen som støtte til planlegging og refleksjon – og boken som håndbok og idébank i hverdagen.

Materiellet i boken kan hentes, redigeres og skrives ut fra fanen "tilleggsmateriell" på denne siden.

Boken er oversatt fra dansk og tilpasset norsk skole og norsk læreplan.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Tilleggsmateriell
Forfatter(e)

Helene Thise er lektor i dansk som andrespråk på Københavns Professionshøjskole. Hun arbeider med etter- og videreutdanning av lærere og underviser blant annet i språkutviklende fagundervisning. Hun er særlig opptatt av flerspråklighet som ressurs og av hvordan man rent praktisk kan inkludere flere språk i læringsarbeid.

Katja Sørensen Vilien er lektor i dansk og dansk som andrespråk på Københavns Professionshøjskole. Hun arbeider med grunn- og videreutdanning av lærere i danskfaget, språkutviklende undervisning i alle fag, flerspråklighet m.m. Hun er særlig opptatt av å utvikle literacypedagogikk som gjør det mulig for alle barn og unge å delta.