Bot og betring? (Ebok)

Fengselsundervisninga si historie i Noreg

Forfatter:

Torfinn Langelid

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 444
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 18.27 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202633110
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Psykologi , Politifag og kriminalomsorg , Spesialpedagogikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi, Sosiologi, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bot og betring?

Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine.

Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: *Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga *Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring *Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv *Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette.

"Bot og betring?" er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2015.

Til toppen

Andre utgaver

Bot og betring?
Nynorsk Heftet 2015
Forfatter(e)

Torfinn Langelid er cand.phil. med historie hovudfag. Han har arbeidd som lærar i fengsel i 10 år. Frå 1993-2011 var han hos Fylkesmannen i Hordaland som nasjonal koordinator for opplæring i kriminalomsorga. Han har vore aktiv i utviklinga av nordisk og europeisk fengselsundervisning. Langelid blei i 2012 utnemnd til riddar av 1. klasse av St.Olavs Orden for arbeidet sitt med opplæring i kriminalomsorga.