Børs- og verdipapirrett (Innbundet)

Forfatter:

Knut Bergo

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 716
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202599669
Kategori: Finans , Selskapsrett og Markeds- og reguleringsrett
Fag: Finans, Markeds- og reguleringsrett, Selskapsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Børs- og verdipapirrett

I Børs- og verdipapirrett gir Knut Bergo en grundig og oppdatert oversikt over det kompliserte regelverket på rettsområdet. Forfatteren behandler bl.a. finansielle instrumenter, reglene for handel og kursnotering, børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for utstedere og investorer, reglene for registrering i Verdipapirsentralen og reglene for oppgjør av handel. Denne femte utgaven av boken er ajourført med EUs regelverk for verdipapirmarkedene.

Et sentralt prinsipp i EØS-retten er rettsharmonisering. Tre EU-finanstilsyn lager nå retningslinjer og andre veiledende tekster, og kan overstyre nasjonale myndigheter. Børs- og verdipapirretten består nå stort sett av EØS-rett. Forordningene gjelder som norsk rett og direktivene er i stor grad blitt oversatt i en norsk lov eller forskrift.

Børs- og verdipapirrett er beregnet på advokater, økonomer, domstolene, tilsynsmyndigheter, finansinstitusjoner, børsnoterte selskaper og andre aktører i verdipapirmarkedet, i tillegg til studenter og andre som ønsker en oversikt over fagfeltet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Knut Bergo er advokat og dr.juris. Han er tidligere partner i Wiersholm, Wikborg Rein og Advokatfirmaet Schjødt, og har vært nestleder i Børsklagenemnden siden 2013.