Børs- og verdipapirrett (Innbundet)

Forfatter:

Knut Bergo

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 380
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202347468
Kategori: Finans , Selskapsrett og Markeds- og reguleringsrett
Fag: Finans, Markeds- og reguleringsrett, Selskapsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Børs- og verdipapirrett

I denne boken gir forfatteren en introduksjon til og en oversikt over børs- og verdipapirretten. Boken behandler blant annet børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for utstedere og rammebetingelser for investorer (innsidebestemmelser, tilbudsplikt, flaggings- og meldeplikt m.m.) samt reglene for registrering av og oppgjør ved handel med finansielle instrumenter.

Boken er beregnet på advokater, domstolene, tilsynsmyndigheter, finansinstitusjoner, børsnoterte selskaper og andre aktører i verdipapirmarkedet, i tillegg til studenter og andre som ønsker en oversikt over fagfeltet.

Sagt om forrige utgave:

Forfatteren har på en god måte klart å fremstille de sentrale reglene i en stor og uoversiktlig skog av rettslig regulering. Dessuten drøfter forfatteren utvalgte spissede rettsspørsmål, uten å tape fokus i fremstillingens fremdrift og pedagogiske funksjon. [...] For tiden er boken uten tvil standardverket for børs- og verdipapirrett i Norge.
– Filip Truyen, Lov og Rett nr. 8/2009

Selv om fremstillingen av forfatteren omtales som en introduksjon til og oversikt over børs- og verdipapirretten, fremstår boken som et helstøpt verk som foruten å gi innføring og oversikt også drøfter og tar stilling til svært mange praktisk viktige spørsmål. Boken er også preget av at forfatteren behersker det teoretiske fundamentet som ligger til grunn for rettsreglene svært så godt.
– Geir Woxholth, Nytt i privatretten 3/2009

Til toppen

Presse Børs- og verdipapirrett

«Denne boken har siden den første utgaven kom i 1996 vært en uunnværlig del av biblioteket for alle jurister som beskjeftiger seg med børs- og verdipapirrettslige spørsmål. … Boken inneholder en mengde praktiske eksempler. Den er holdt i et flytende og tilgjengelig språk, ofte med referanser til forhold som anskueliggjør forholdet mellom markeder og samfunn, både i historisk og nyere perspektiv. Nyere utviklingstrekk i finansmarkedene, både faktisk og rettslig, etter finanskrisen er undergitt en interessant diskusjon …»

Trude Myklebust, Nytt i privatretten nr. 1/2015

Til toppen

Forfatter(e)

Knut Bergo (dr.juris) er partner og advokat i Advokatfirmaet Schjødt AS. Han er tidligere partner i Wiersholm og Wikborg Rein, og har vært nestleder i Børsklagenemnden siden 2013.