Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder (Innbundet)

i overgangen mellom seinmiddelalder og tidlig nytid ca. 1480-1615

Forfatter:

Kjell-Olav Masdalen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 432
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202695552
Kategori: Historie
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder

Det er en utbredt oppfatning at bøndene på Agder var spesielt stridbare i eldre tid. Agders historie i overgangen mellom middelalder og tidlig nytid er et slags terra incognita i norsk historieforskning, og disse oppfatningene har lenge stått uimotsagt.

I denne boken tegnes det opp et helt annet bilde av egden som pragmatisk og fleksibel i møte med øvrigheten, der de sporadiske konfliktene best forstås ut fra bondesamfunnets gamle selvstyreformer og bøndenes evne til å opptre samlet mot press utenfra. Etter hvert som Agder ble stadig sterkere innvevd i europeisk økonomi, ble også trykket fra øvrigheten mer merkbart. I denne sammenheng grep bøndene til en lang rekke motstandsformer, der direkte vold og opptøyer hører til unntakene.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder

«En av de mest spennende bøkene fra Sørlandet akkurat nå, må være Kjell-Olav Masdalens gigantverk «Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder». Lite ante jeg at det skulle være så fascinerende å lese mange hundre sider om agderbøndenes liv og virke i perioden 1480–1615. [...] bevares for et viktig verk den tidligere direktøren ved Aust-Agder museum og arkiv, KUBEN, har laget!!»

 
Valerie Kubens, Fedrelandsvennen

«Det er altså eit imponerande arbeid som ligg til grunn for denne boka, og det verkar som om forfattaren har gått gjennom om lag alt av relevant kjeldemateriale som eksisterer som kan fortelje oss noko om livet på Agder i det tidsrommet som blir oppgitt i tittelen på boka. [...] Dette bør vere ei bok av interesse for dei som er interessert i lokalhistorie i Agder, men også for dei som vil vite meir om bondesamfunnet i denne svært så interessante perioden i norsk historie.»

Eyvind Urkedal York, Heimen 4/2021Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Kjell-Olav Masdalen (født 1948) er utdanna historiker fra Universitetet i Oslo. Han har jobba som arkivar ved Riksarkivet, Oslo byarkiv og Aust-Agder-Arkivet. Fra 2004 til 2015 var han direktør ved Aust- Agder kulturhistoriske senter, der han nå er seniorforsker. Han har skrevet Agders historie 1920-1945, Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - Kommunene (sammen med Liv Mykland), Boka som redda Norge og flere historiske og arkivfaglige artikler.