Blodprøvetaking i praksis (Heftet)

Forfatter:

Astrid-Mette Husøy

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202504311
Kategori: Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Blodprøvetaking i praksis

Blodprøvetaking i praksis gir en innføring i alle aspekter som vedrører blodprøvetaking og preanalytiske forhold. Målet er å øke kunnskapen og kompetansen for å sikre korrekt prøvetaking og derved korrekte analyseresultater.

Pensumsrelevans
Boken dekker pensum på området i bachelorutdanningen for bioingeniører. Den er aktuell også for sykepleierstudenter og helsepersonell som utfører bestemte laboratorietjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det forskes mye på feltet preanalyse. Denne tredje utgaven presenterer oppdatert kunnskap og reflekterer gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Blant emnene som behandles, kan nevnes:

• identifikasjon av og kommunikasjon med pasienten
• infeksjonsforebygging og sikkerhet
• prøver og prøvetakingsmetoder, inkludert urinprøver og strimmeltesting
• prøvetaking på barn
• utstyr, prøverør, prøvemerking og prøvehåndtering
• pasientnær analysering (PNA)
• biologisk variasjon og preanalytiske kvalitetssikring
• potensielle problemer og feilkilder

Prosedyrer og illustrasjoner
Boken inneholder en rekke instruktive prosedyrer og illustrasjoner.

For prøvetakere i praksisfeltet er boken godt egnet som oppslagsverk.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Astrid-Mette Husøy er bioingeniør og dr.scient. i biokjemi, ansatt som spesialbioingeniør ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun arbeider primært med kvalitetssikring og kvalitetsledelse, i tillegg til å kurse og veilede helsepersonell om preanalytiske forhold og pasientnær analysering. Fra tidligere har hun årelang undervisningserfaring i blodprøvetaking og medisinsk biokjemi til bioingeniørstudenter. Husøy har skrevet en rekke artikler og bokkapitler om kvalitetssikring av den preanalytiske fasen og om pasientnær analysering.

Elin Askeland var i mange år ansatt som fagbioingeniør ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB), Haukeland Universitetssykehus. Askeland er medforfatter på boken Blodprøvetaking i praksis.
Elisabeth Astrup er utdannet bioingeniør. Hun har vært ansatt som høgskolelektor ved bioingeniørutdanningen, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold.
Solveig Blaaflat er ansatt som nestleiar ved Laboratoriet Voss sjukehus.
Sigrun Irene Kjærstad er ansatt som overbioingeniør ved LKB-Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.
Grete Rustan Knudsen arbeider som spesialbioingeniør ved laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus.
Merete Knudsen Litleskare arbeider som fagbioingeniør ved LKB-Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.