Blikk for språk (Heftet)

Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet

Forfatter:

Stian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202687359
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Blikk for språk

Hvorfor slutter noen å bruke dialekten sin selv om Norge er kjent for å være et «dialektparadis»?
Hvorfor blir «knoting» ofte oppfattet som negativt?
Hvorfor vinner bokmål terreng i forhold til nynorsk når skriftformene er offisielt likestilte?
Hvorfor blir noen stavemåter sett ned på selv om de har vært tillatt i mer enn hundre år?

Denne boka gir innsikt i en essensiell dimensjon ved språk, nemlig at språklige valg uttrykker sosiale og kulturelle posisjoner.

Med blikk for språkets ideologiske aspekter og sosiale funksjoner ser forfatterne på fenomener som standardisering, dialektnivellering, «knoting» og multietnolekt, språkbruk i digitale tekster og reklame, og forholdet mellom norsk og andre språk fra norsk språkhistorie, som samisk, dansk, tysk og engelsk.

Blikk for språk. Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet er skrevet for studenter i norsk- og nordiskfaget, og passer på bachelor- og masternivå. Leserne blir kjent med sentrale begreper fra sosiokulturell lingvistikk og får innsikt i noen av språkvitenskapens grunnlagsspørsmål. Framstillingen er særlig aktuell for lærerstudenter som skal bidra til elevers danning i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Stian Hårstad er professor i nordisk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har tidligere arbeidet i grunnskolelærerutdanninga og har skrevet bøker og artikler om sosiolingvistiske, språkdidaktiske og språkhistoriske emner.

Brit Mæhlum er professor i nordisk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har lang fartstid som underviser, veileder og lærebokforfatter, og forskningsinteressene hennes omfatter sosiolingvistiske, språkhistoriske og vitenskapsteoretiske emner.

Rikke van Ommeren er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun underviser og veileder studenter i grunnskolelærerutdanninga. Forskningsinteressene hennes er primært innenfor sosiokulturell lingvistikk og norskdidaktikk, med vekt på hvordan språklige ideologier kommer til uttrykk i skole og samfunn.