Bios

Bios Lærernettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs

Forfatter:

Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Heskestad, Hessen, Røsok

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202416621
Kategori: Biologi 2 og Biologi 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Biologi 1, Biologi 2
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Bios Lærernettsted

Bios Lærernettsted er et lisensbelagt lærernettsted. Lærersidene inneholder blant annet en oppgavebank med oppgaver og løsningsforslag. Disse oppgavene gir et godt utgangspunkt for å lage terminprøver med både multiple choice-oppgaver, kort- og langsvarsoppgaver. Nettstedet inneholder også løsningsforslag til tidligere gitte eksamensoppgaver.

Hver lærer logger på med Feide, eller oppretter et personlig brukernavn og passord ved å registrere seg på www.cdu.no. Har du allerede brukernavn og passord, kan du logge inn direkte øverst til høyre på denne siden. Når lisensen til lærernettstedet er bestilt, logger du inn på www.cdu.no og finner du som innlogget, Bios Lærernettsted på Min side.

Nettstedet er gratis for lærere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Bios Elevnettsted

    Gratis tilleggsressurs

    Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Heskestad, Hessen, Røsok

    Nettsted
Forfatter(e)
Inger Gjærevoll er utdannet botaniker og lang erfaring som lærer i videregående skole. Hun er aktiv i Norsk botanisk forening og har skrevet flere bøker om planter, blant annet en fjellflora og en bok om kommuneblomstene i Trøndelag.
Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt ti populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi. Han har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling, deriblant Riksmålsprisen i 2008.
Bios

Bios Biologi 1 og 2 framstår som faglig oppdatert, gjennomarbeidet og inspirerende. Bøkene inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Bøkene er knyttet tett opp til læreplanens mål.