Bios Biologi 1 og Biologi 2

Bios Biologi 2 Lærebok (2013) (Heftet)

Forfatter:

Marianne Sletbakk, Inger Gjærevoll, Arnodd Håpnes, Ole Johan Borge, Øystein Røsok, Per A. Heskest

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 432
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202387495
Kategori: Biologi 2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Biologi 2
Nivå: Vg3
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Bios Biologi 2 Lærebok (2013)

Biologi 2-utgaven fra 2013 er:
• revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt boka
• faglig oppdatert, gjennomarbeidet og inspirerende
• inneholder enda flere eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven

Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger. Oppgavedelen er også utvidet og har med utdrag av tidligere gitte eksamensoppgaver, for å øve elevene til den sentralgitte eksamenen i biologi 2.

Bios fagnettsted inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teoristoff. På de passordbelagte lærersidene finner du blant annet feltstoff, illustrasjoner fra boka, powerpointpresentasjoner, oppgavebank til terminprøver og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen. Nettstedet følger den samme inndelingen som boka.

Komponenter
• lærebok med grunn- og studiedel
• lydfiler
• elevnettsted, gratis
• lærernettsted, gratis lisens
• Unibok og Brettbok-utgaver

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt ti populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi. Han har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling, deriblant Riksmålsprisen i 2008.
Bios Biologi 1 og Biologi 2

Bios Biologi 1 og 2 framstår som faglig oppdatert, gjennomarbeidet og inspirerende. Bøkene inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Bøkene er knyttet tett opp til læreplanens mål.