Bios Biologi 1 og Biologi 2 (LK06)

Bios Biologi 1 og 2 (2012-13) Lyd (Nettsted)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202532215
Kategori: Biologi 2 og Biologi 1
Fag: Biologi 1, Biologi 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Lyd
Om utgivelsen Bios Biologi 1 og 2 (2012-13) Lyd

Bios Biologi 1 og 2 Lyd er lærebokteksten profesjonelt innlest. Lydfilene kan spilles av på for eksempel PC og MAC, nettbrett, smarttelefon eller digital tavle.
Skoler, privatister og andre som studerer på egen hånd kan kjøpe lisens til Bios Biologi 1 og 2 Lyd.

Til toppen

Bios Biologi 1 og Biologi 2 (LK06)

Bios Biologi 1 og 2 (2018/2019) framstår som faglig oppdaterte, gjennomarbeidede og inspirerende lærebøker. Bøkene inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven og er knyttet tett opp til læreplanens mål. Nye utgaver til fagfornyelsen utkommer i 2021 og 2022.