Bios Biologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Bios Biologi 1 og 2 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale ressurser Biologi 1 og 2, gratis

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202696474
Kategori: Biologi 2 og Biologi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Biologi 1, Biologi 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Bios Biologi 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Bios Elev- og lærernettsted kom med nyttinnhold og ny funskjonalitet til fagfornyelsen. Nettstedet gir mulighet for variasjon og supplerer læreboka. Bios elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner, ekstra teoristoff og øvelser som gir elevene mulighet til å jobbe utforskende med faget. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet.

Til toppen

Bios Biologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Bios er et pedagogisk og gjennomarbeidet læreverk til programfaget biologi i videregående skole. Lærebøkene er fylt med nytt og faglig oppdatert lærestoff og inneholder varierte oppgaver og øvelser som fremmer dybdelæring i faget.