Biologididaktikk (Heftet)

Forfatter:

Peter van Marion, Alex Strømme (red.) og Svein Sjøberg

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202419301
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Naturfag og samfunnsfag , Matematikk, realfag og teknologi , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Naturfag og samfunnsfag, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Biologididaktikk

Biologididaktikk er en bok som behandler en rekke av de mest sentrale spørsmålene som knytter seg til undervisning i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Biologiens didaktikk handler om hva som læres i biologi, hvorfor det læres, samt hvordan og hvor det læres.

Boka er beregnet på fagdidaktikere, studenter og lærere som underviser i biologi, først og fremst på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Boka er også ment å være en kilde til utvidet kunnskap og inspirasjon for både forskere, og lærere som ønsker å oppdatere seg. Bokas ulike artikler gir leserne innsikt i kunnskap som den fagdidaktiske forskningen har framskaffet om undervisning og læring i biologi, og gir brukerne av boka et grunnlag for refleksjon over egen undervisnings- eller formidlingspraksis. Bokas artikler gir også eksempler på ideer og forslag til tilnærminger og undervisningsopplegg, og gir konkrete tips som kan komme til nytte i undervisningen.

Artiklene i boka er skrevet av erfarne fagdidaktikere, som alle har bred erfaring fra skole, lærerutdanning og fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid. I de enkelte artiklene utdyper forfatterne aktuelle tema og problemstillinger som biologi- og naturfaglærere møter i sin undervisningshverdag: biologi som vitenskapsdisiplin og som skolefag, ungdomskultur og elevenes interesse for biologi, holdninger til skolens naturfag, elevaktive undervisningsformer, etiske problemstillinger, bruk av modeller og digitale hjelpemidler, og vurdering i faget.

Til toppen

Innholdsfortegnelse
Forfatter(e)
PETER VAN MARION er dosent i naturfagdidaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har mangeårig erfaring som naturfag- og biologilærer i den videregående skolen, og har skrevet flere læreverk i naturfag. Hovedvekten av hans forsknings- og utviklingsarbeid ligger på miljøundervisning og feltundersøkelser i naturfagene.

er professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved flere andre universiteter. Han er utdannet som kjernefysiker (cand.real. UiO, 1970), senere også i pedagogikk (MA in education, Leeds University, 1975, dr.philos. UiO 1982), og har lenge arbeidet med internasjonale studier, spesielt knyttet til naturfag som allmenndannelse og etiske og samfunnsmessige sider ved skole og utdanning. Han har fått en rekke norske og internasjonale priser for sin forskning, formidling og engasjement i samfunnsdebatten. I de siste årene har han blitt stadig mer engasjert i internasjonal utdanningsdebatt.

ALEX STRØMME er dosent i biologididaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har vært involvert i den praktisk-pedagogiske utdanningen ved NTNU i en årrekke. Han har spesialisert seg i bruk av digitale verktøy og medier i naturfag og biologi. Han har vært sentral i utviklingen av viktige nettbaserte undervisningsprogrammer i naturfag i Norge.