Biologididaktikk (Heftet)

Forfatter:

Peter van Marion og Alex Strømme (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202419301
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Naturfag og samfunnsfag , Matematikk, realfag og teknologi , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Naturfag og samfunnsfag, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Biologididaktikk

Biologididaktikk er en bok som behandler en rekke av de mest sentrale spørsmålene som knytter seg til undervisning i biologi og til andre former for formidling av biologikunnskap. Biologiens didaktikk handler om hva som læres i biologi, hvorfor det læres, samt hvordan og hvor det læres.

Boka er beregnet på fagdidaktikere, studenter og lærere som underviser i biologi, først og fremst på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Boka er også ment å være en kilde til utvidet kunnskap og inspirasjon for både forskere, og lærere som ønsker å oppdatere seg. Bokas ulike artikler gir leserne innsikt i kunnskap som den fagdidaktiske forskningen har framskaffet om undervisning og læring i biologi, og gir brukerne av boka et grunnlag for refleksjon over egen undervisnings- eller formidlingspraksis. Bokas artikler gir også eksempler på ideer og forslag til tilnærminger og undervisningsopplegg, og gir konkrete tips som kan komme til nytte i undervisningen.

Artiklene i boka er skrevet av erfarne fagdidaktikere, som alle har bred erfaring fra skole, lærerutdanning og fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid. I de enkelte artiklene utdyper forfatterne aktuelle tema og problemstillinger som biologi- og naturfaglærere møter i sin undervisningshverdag: biologi som vitenskapsdisiplin og som skolefag, ungdomskultur og elevenes interesse for biologi, holdninger til skolens naturfag, elevaktive undervisningsformer, etiske problemstillinger, bruk av modeller og digitale hjelpemidler, og vurdering i faget.

Til toppen

Forfatter(e)

PETER VAN MARION var dosent i naturfagdidaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han hadde mangeårig erfaring som naturfag- og biologilærer i den videregående skolen, og skrev flere læreverk i naturfag. Hovedvekten av hans forsknings- og utviklingsarbeid lå på miljøundervisning og feltundersøkelser i naturfagene.

ALEX STRØMME er dosent i biologididaktikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har vært involvert i den praktisk-pedagogiske utdanningen ved NTNU i en årrekke. Han har spesialisert seg i bruk av digitale verktøy og medier i naturfag og biologi. Han har vært sentral i utviklingen av viktige nettbaserte undervisningsprogrammer i naturfag i Norge.

Svein Sjøberg er professor emeritus i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i læreplanarbeid og har skrevet lærebøker for alle nivåer i utdanningssystemet. Sjøberg er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norsk Teknisk Videnskapsakademi og er æresprofessor ved flere utenlandske universiteter.