Beslutninger (Heftet)

Forfatter:

Karin Brunsson og Nils Brunsson

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 140
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Beslut
Oversatt av: Holmes, Inger Sverreson
ISBN: 9788202482299
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Beslutninger

Å ta beslutninger er en sentral aktivitet i organisasjoner. Ikke minst i politiske sammenhenger tillegges beslutninger stor betydning. Men å ta beslutninger er også en hverdagslig aktivitet som alle mennesker er engasjert i. I denne boka behandler Karin og Nils Brunsson begrepet beslutninger. De beskriver hva som skjer når enkeltindivider og organisasjoner tar avgjørelser, hvilke konsekvenser beslutningene får, og hvor vanskelig beslutningstaking kan være.

Til toppen

Sagt om boka

Tilsynelatende er denne lille boken enkel og upretensiøs. I virkeligheten er den et lettlest skrift som tar opp spørsmål av stor praktisk betydning, bygd på dyp faglig forståelse. Karin Brunsson og Nils Brunsson har over lang tid, og hver for seg, dokumentert solid teoretisk og praktisk innsikt når det gjelder hvordan organisasjoner virker, hvordan beslutninger faktisk treffes, og hvilke faktiske effekter de har. Dette kommer også til uttrykk i denne studien, som tar utgangspunkt i hvordan svenske myndigheter forholdt seg til tsunami-katastrofen i 2004. Boken er godt forankret i faglitteraturen, uten å forutsette kjennskap til denne litteraturen. Den er ikke minst opplysende og befriende i en periode med mye tvilsom retorikk om organisasjoner, beslutninger, ledelse, endring og innovasjon.

Johan P. Olsen, professor emeritus, ARENA - Senter for europaforskning

Morsomt med en bok som både går analytisk til verks og lekende assosierer rundt beslutningsfenomenet. Her er dype innsikter, illustrerende eksempler, spennende perspektiver og overraskende forklaringer. Ideen om den perfekte beslutning tas en gang for alle ned fra pidestallen. Anbefales alle med interesse for beslutningsteori og ikke minst beslutningstakere – til inspirasjon og trøst i en kompleks hverdag.

Marit Stadler Wærness, Senior Manager - Consulting, Deloitte AS

Å forstå hvordan organisasjoner fatter beslutninger er en av de viktigste, men også vanskeligste utfordringer for samfunnsvitenskapene. I denne meget velskrevne boken makter Karin og Nils Brunsson å flytte noen grenser for vår forståelse av hvordan beslutninger faktisk tas i komplekse organisasjoner. Intet mindre enn et mesterverk!

Kjell Arne Røvik, professor ved UiT, Norges arktisk universitet

Denne boken bærer preg av dyp faglig innsikt, likevel er den prisverdig kortfattet. Boken bør studeres av alle med ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap, men favner også videre enn dette. Den gir en spennende inngang til refleksjon over egne betingelser for beslutnings- og gjennomføringsevne, både under kriser og i mer normale situasjoner.

Tor Saglie, Departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet

Til toppen

Presse Beslutninger

Brysomme beslutninger

Ukeavisen Ledelse har intervjuet Nils Brunsson:


En beslutning er et resultat av en hel masse mekanismer som vi ofte ikke tenker over en gang. – Det er ikke alltid så enkelt at du får en bedre beslutning av å være mer rasjonell, sier professor og beslutningsforsker Nils Brunsson.

Mange handlinger gjennomføres uten at det er truffet en beslutning. Og – alle beslutninger fører ikke til handling. Det skriver de svenske forskerne og forfatterne Karin og Nils Brunsson i boken «Beslutninger», som nylig kom ut på norsk. Og allerede her begynner det å bli komplisert. For vi liker jo gjerne å tro at handlinger er tuftet på beslutninger, og at beslutninger fører til handling. Men de handlingene vi utfører kan være et resultat av ren rutine, uten at vi har gjort aktive valg, og den beslutningen man hadde sterke intensjoner om å gjennomføre kan bli liggende uten at noe blir gjort. Uten at det nødvendigvis er bare negativt.
– Man skal ikke bare gjøre saker, man skal også presentere beslutninger som sier noe om hvem organisasjonen er. Det bygges ut store informasjonsavdelinger rundt om som sysler med dette, og i politikken kan det være bekvemt. Man presenterer kraftfulle beslutninger, men vet ikke om de vil bli gjennomført eller ikke. Beslutningene er ofte mer synlig enn handlingen, sier Nils Brunsson, professor i bedriftsøkonomi ved Uppsala universitet og en av grunnleggerne av Score, et senter for forskning på organisasjon og offentlig sektor.

Gap mellom teori og praksis
Nils Brunsson har forsket på temaet beslutningstaking i en årrekke og har skrevet flere bøker og artikler om tematikken. I boken presenterer han og ektefellen Karin Brunsson, dosent i bedriftsøkonomi ved Uppsala universitet og Internationella Handelshögskolan i Jönköping, forskning, refleksjoner og observasjoner, men ingen fasit på hvordan man bør gå frem for å ta gode beslutning. De viser at det er et gap mellom den rasjonelle måten vi tror beslutninger skjer på og hvordan det faktisk foregår. Men blir man en bedre beslutningstager av å kjenne til den slags? Uten å få nok en steg-for-steg-oppskrift på hvordan man går fram for å ta gode beslutninger? Svaret er ja, mener Nils Brunsson.
– Vi snakker hele tiden som om det å ta en beslutning handler om å velge det aller beste, men det kan være mye annet og mange andre interesser som er innblandet og det er viktig å forstå hvor komplisert det kan bli. Vi kan selvsagt ikke gi noen garanti, men vi tror at det å forstå sosiale fenomener i samfunnet gjør at vi blir bedre beslutningstagere.

Hva skjer når vi tar beslutninger? Karin og Nils Brunsson skiller blant annet mellom fire logikktyper: konsekvenslogikk, passendelogikk, imitasjon og eksperimentering.


Dette er et utdrag fra et større intervju Ukeavisen Ledelse har gjort med Nils Brunsson. Artikkelen Brysomme beslutninger kan leses i sin helhet avisens nettutgave Dagens Perspektiv. (Krever maxi-abonnement; kan tegnes for kr 1 for første måned.)

Anita Myklemyr, Ukeavisen Ledelse

Til toppen

Forfatter(e)
Karin Brunsson er dosent i bedriftsøkonomi og arbeider ved Uppsala universitet og ved Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hun har oversatt Henry Fayols Administration industrielle et générale til svensk (2008), og har skrevet en rekke lærebøker og barnebøker om økonomi. Hennes siste tittel er Läran om management, föreställningar i ett organisationssamhälle (2013).

Nils Brunsson er professor i bedriftsøkonomi ved Uppsala universitet. Han er en av grunnleggerne av SCORE, et senter for forskning om organisasjon og offentlig sektor. Nils Brunsson har publisert et tyvetalls bøker og et stort antall artikler om blant annet beslutningstaking, administrative reformer, standardisering og metaorganisasjoner. I de siste årene har han ledet et forskningsprogram om hvordan markeder organiseres.