Beslutninger (Heftet)

Forfatter:

Karin Brunsson og Nils Brunsson

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 140
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Beslut
Oversatt av: Holmes, Inger Sverreson
ISBN: 9788202482299
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Beslutninger

Å ta beslutninger er en sentral aktivitet i organisasjoner. Ikke minst i politiske sammenhenger tillegges beslutninger stor betydning. Men å ta beslutninger er også en hverdagslig aktivitet som alle mennesker er engasjert i. I denne boka behandler Karin og Nils Brunsson begrepet beslutninger. De beskriver hva som skjer når enkeltindivider og organisasjoner tar avgjørelser, hvilke konsekvenser beslutningene får, og hvor vanskelig beslutningstaking kan være.

Til toppen

Sagt om boka

Tilsynelatende er denne lille boken enkel og upretensiøs. I virkeligheten er den et lettlest skrift som tar opp spørsmål av stor praktisk betydning, bygd på dyp faglig forståelse. Karin Brunsson og Nils Brunsson har over lang tid, og hver for seg, dokumentert solid teoretisk og praktisk innsikt når det gjelder hvordan organisasjoner virker, hvordan beslutninger faktisk treffes, og hvilke faktiske effekter de har. Dette kommer også til uttrykk i denne studien, som tar utgangspunkt i hvordan svenske myndigheter forholdt seg til tsunami-katastrofen i 2004. Boken er godt forankret i faglitteraturen, uten å forutsette kjennskap til denne litteraturen. Den er ikke minst opplysende og befriende i en periode med mye tvilsom retorikk om organisasjoner, beslutninger, ledelse, endring og innovasjon.

Johan P. Olsen, professor emeritus, ARENA - Senter for europaforskning

Morsomt med en bok som både går analytisk til verks og lekende assosierer rundt beslutningsfenomenet. Her er dype innsikter, illustrerende eksempler, spennende perspektiver og overraskende forklaringer. Ideen om den perfekte beslutning tas en gang for alle ned fra pidestallen. Anbefales alle med interesse for beslutningsteori og ikke minst beslutningstakere – til inspirasjon og trøst i en kompleks hverdag.

Marit Stadler Wærness, Senior Manager - Consulting, Deloitte AS

Å forstå hvordan organisasjoner fatter beslutninger er en av de viktigste, men også vanskeligste utfordringer for samfunnsvitenskapene. I denne meget velskrevne boken makter Karin og Nils Brunsson å flytte noen grenser for vår forståelse av hvordan beslutninger faktisk tas i komplekse organisasjoner. Intet mindre enn et mesterverk!

Kjell Arne Røvik, professor ved UiT, Norges arktisk universitet

Denne boken bærer preg av dyp faglig innsikt, likevel er den prisverdig kortfattet. Boken bør studeres av alle med ansvar og oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap, men favner også videre enn dette. Den gir en spennende inngang til refleksjon over egne betingelser for beslutnings- og gjennomføringsevne, både under kriser og i mer normale situasjoner.

Tor Saglie, Departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet

Til toppen

Presse Beslutninger
Forfatter(e)
Karin Brunsson er dosent i bedriftsøkonomi og arbeider ved Uppsala universitet og ved Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hun har oversatt Henry Fayols Administration industrielle et générale til svensk (2008), og har skrevet en rekke lærebøker og barnebøker om økonomi. Hennes siste tittel er Läran om management, föreställningar i ett organisationssamhälle (2013).

Nils Brunsson er professor i bedriftsøkonomi ved Uppsala universitet. Han er en av grunnleggerne av SCORE, et senter for forskning om organisasjon og offentlig sektor. Nils Brunsson har publisert et tyvetalls bøker og et stort antall artikler om blant annet beslutningstaking, administrative reformer, standardisering og metaorganisasjoner. I de siste årene har han ledet et forskningsprogram om hvordan markeder organiseres.