Bedre leder (Heftet)

Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Forfatter:

Tom Tiller og Svein Helgesen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 160
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349399
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Pedagogikk og lærerutdanning , Organisasjon og ledelse og Utdanningsledelse
Fag: Organisasjon og ledelse, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Bedre leder
Bedre leder handler om ledelse og læring i tider preget av stort endrings- og utviklingstrykk. Ledere skal være i front og gå i bresjen. De står i krysspresset mellom tradisjon og innovasjon, og presses av ulike rasjonaliteter. Det kreves mot å lede sine medarbeidere inn i grensefeltene og over grensen mot nye horisonter. Lederposisjonen utfordrer ikke minst evnen til å lære, og boka viser hvordan ny kurs i læringen, med vekt på refleksjon over hverdagserfaringene, gjør en merkbar positiv forskjell i ledernes hverdag.

Forfatterne tar utgangspunkt i at klokt lederskap må ha fokus på læring, først og fremst på å lære i og gjennom egen erfaring. Erfaringslæringen er en stor og uutnyttet ressurs for utvikling på arbeidsplassen, og i boka vises det konkret vei for å øke læringen i egen hverdag. Sentralt i boka er det forfatterne benevner som veivisere for godt lederskap. Forfatterne bruker aktivt egne erfaringer fra samarbeid med topp- og mellomledere og presenterer sju konkrete veivisere for utvikling og klokt lederskap. Det trekkes blant annet på konkrete erfaringer fra utvikling av topp- og mellomledere i to norske og en svensk kommune.

Hvert kapittel avsluttes med noen spørsmål som utfordrer leserne til videre refleksjon, enkeltvis eller i grupper.

Til toppen

Forfatter(e)
Svein Helgesen er seniorrådgiver hos fylkesmannen i Rogaland med prosjekt- og utviklingsoppgaver for flere kommuner. Hovedtyngden av hans faglige engasjement er knyttet til undervisning, prosessveiledning og organisasjons- og lederutvikling i offentlig sektor.
Tom Tiller er professor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han er også forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring samme sted, og har en delstilling som forskningsleder i Framtiden i våre hender. Tiller har publisert en rekke bøker og artikler.