Basar – norsk som andrespråk

Basar (2021) Lærernettsted (Nettsted)

Norsk for unge og voksne innvandrere

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202702243
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2) og Norsk for viderekomne (B1-C1)
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk for viderekomne (B1-C1)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 1 - B2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Basar (2021) Lærernettsted

Basar er et motiverende, digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge deltakere med norsk som andrespråk på nivå A1-B2. Basar er tilrettelagt for omvendt undervisning er svært godt egnet–, og tilfredsstiller alle krav til nettbasert undervisning.

VIKTIG: Med støtte fra HK-dir er Basar gratis skoleåret 22/23!
Vi har tildelt et høyt antall lisenser til alle voksenopplæringer. Elever og lærere kan logge direkte inn med Feide eller cdu-bruker på basar.cdu.no.
Andre skoletyper kan henvende seg til cdukunde (at) cappelendamm.no for gratis lisenser.

Basar i ny utgave – 2021

Nye Basar har utvidet innhold og nye funksjoner som gir mulighet for tettere oppfølging og tilrettelegging for enkeltelever og grupper.

Innhold fra tidligere Basar finnes også i den nye utgaven, i tillegg til mange nye leksjoner innenfor grunnleggende matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Basar inneholder blant annet lesetekster, videoer, lytteoppgaver og skriveoppgaver med skrivestøtte. I Basar er lærestoff og oppgaver er inndelt i leksjoner og det finnes leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk. I muntligdelen finnes nesten 50 videoer som effektivt viser uttale av bokstaver og lyder. I kategoriene lese, lytte og skrive kan deltakeren arbeide med interessante samfunnsaktuelle temaer, samt temaer som for eksempel betydningsfulle personer, klima og miljø, dyr i Norge og dikt og sangtekster.

Læreren har god oversikt over elevenes progresjon: Elevenes arbeidet lagres, og elev og lærer kan enkelt holde oversikt over progresjon og resultater gjennom ulike rapporter – tidsrapport, aktivitetsrapport og elevrapport. Se hvordan du lager rapporter

Læreren kan enkelt tilpasse undervisning og opplegg: Leksjoner og oppgaver kan tildeles enkeltelever eller grupper ut fra behov. Lærere kan også lage egne oppgaver og tildele til elevene. Se hvordan du tildeler og lager innhold

Prosessorientert arbeid og vurdering: Basar gir mulighet for prosessorientert skriving ved at elevene kan sende skriftlige besvarelser direkte til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake. Eleven kan så gjøre endringer og igjen sende til lærer. Alle versjoner av teksten lagres og kan også brukes i vurdering. Funksjonen kan også brukes til dialog mellom lærer og elev inne i nettstedet. Se hvordan du retter og kommenterer skriveoppgaver

Basar kan brukes til omvendt undervisning siden det består av selvstendige leksjoner som kan tildeles elevene i forkant av undervisningen. Lærere kan se hvordan arbeidet har gått for gruppen som helhet og for enkeltelever, og tilpasse undervisningen og individuell oppfølging ut fra det.

Basar er et levende, fleksibelt og rikt læremiddel som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold. Nettstedet er under utvikling, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Kontakt oss på basar@cappelendamm.no.

Til toppen

Basar – norsk som andrespråk

Basar er et motiverende, digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge med norsk som andrespråk på nivå A1–B2. Basar er tilrettelagt for omvendt undervisning og tilfredsstiller alle krav til nettbasert undervisning i voksenopplæringen.

VIKTIG: Med støtte fra HK-dir er Basar gratis skoleåret 22/23!
Vi har tildelt et høyt antall lisenser til alle voksenopplæringer. Elever og lærere kan logge direkte inn med Feide eller cdu-bruker på basar.cdu.no.
Andre skoletyper kan henvende seg til cdukunde (at) cappelendamm.no for gratis lisenser.