Barns mediehverdag (Heftet)

Forfatter:

Bjørg M. Nyjordet (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202573157
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barnehagelærerutdanning, Oppvekstfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barns mediehverdag

I Barns mediehverdag tar forfatterne for seg mediebruk hos barn i ulike aldre, fra de yngste i barnehagen til de litt eldre som ser på nyheter. Mediene og tekstene som behandles er av ulike sjangre, både fiksjon og fakta. De er lineære og interaktive, instruktive og sosiale, på tv, mobil og internett. Mediene finnes hjemme eller i barnehagen, eller begge steder. Utgangspunktet er barna og deres mediebruk, uavhengig av hvor den foregår.

Boka består av syv kapitler:

  • Kapittel 1 introduserer fagfeltet barn og medier.
  • Kapittel 2 ser på Disneys rolle som danningsagent, gjennom analyser av Frost og Jake og sjørøverne.
  • Kapittel 3 analyserer Aftenposten Junior og NRK Supernytt og ser særlig på hvordan vanskelige nyheter formidles til barn.
  • Kapittel 4 er en mikroetnografisk undersøkelse på en småbarnsavdeling, hvor forfatteren har sett etter spor av moderne medier i barnehagehverdagen.
  • Kapittel 5 undersøker hvordan digitale verktøy som språklæringsapper kan brukes i språkopplæring i barnehagen.
  • Kapittel 6 undersøker hva slags mediekompetansen femåringer må besitte og kan utvikle ved å bruke nettsider som nrksuper.no.
  • Kapittel 7 analyserer eksempler på hvordan barnehagen kan kommunisere med omverdenen, gjennom blant annet Facebook, Skype og Instagram.
I denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er det barns mediebruk i en hverdagssammenheng som er omdreiningspunktet. Medier er en naturlig del av barns liv, og kunnskap om bruk av disse er viktig for å møte barna der de er. Artiklene er et bidrag til utvikling av innsikt om barns mediebruk.

Bidragsyterne i denne boka er: Margunn S. Dahle, Per Ivar Kjærgård, Ingvill Thu Kro, Trude Kyrkjebø, Nina S. Nesheim, Bjørg M. Nyjordet og Klaus Thestrup.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Bjørg M. Nyjordet er høgskolelektor i journalistikk ved NLA Høgskolen Gimlekollen. Nyjordet er utdannet tv-journalist med master i nordisk språk og litteratur. Hun underviser ved journalistikkstudiet og om barn og medier i barnehagelærerutdanningen. Det pågående avhandlingsarbeidet er en resepsjonsstudie av små barns bruk og opplevelse av internettområdet nrksuper.no.

Margunn Serigstad Dahle er førstelektor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Høgskolen, med vekt på livssynskunnskap og religionspedagogikk. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler, samt vært redaktør for flere fagbøker. Som team- og produksjonsleder i Damaris Norge har hun en nær relasjon til hele bredden av kristne friskoler.

Per Ivar Kjærgård er høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen Breistein. Kjærgård har master i IKT og læring og underviser i pedagogikk på grunnskolelærerutdanningen. Han har også vært sentral i utviklingen av vide­reutdanningstilbudet IKT i pedagogisk virksomhet for lærere.

Ingvild Thu Kro er høgskolelektor ved NLA Høgskolen Gimlekollen, og underviser om barn, medier og livssyn i barnehagelærerutdanningen. Hennes hovedfokus er innen ungdomskultur, livssynsdanning og populærkultur. Kro er redaktør for nettres­sursen Damaris Skole og foredragsholder på skolearenaen.

Trude Kyrkjebø er høgskolelektor ved NLA Høgskolen Breistein og PhD-sti­pendiat ved Norsk senter for barneforskning ved NTNU. Kyrkjebø er utdannet førsko­lelærer og har jobbet 20 år i barnehage. Hun underviser i barnehagelærerutdanningen og skriver avhandling om å være barnehagelærer i den (moderne) barne­hagen.

Nina Skråmestø Nesheim er høgskolelektor i journalistikk ved NLA Høg­skolen Gimlekollen. Hun er utdannet journalist og lærer med master i nordisk språk og litteratur. Nesheim underviser ved journalistikkstudiet og om barn og medier i barnehagelærerutdanningen og har tidligere undervist i ungdoms­skolen, i voksenopplæringen og jobbet som journalist. Hun har spesiell forsknings­interesse i barn og nyheter og kildebruk i norske nyhetsmedier.

Klaus Thestrup er lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet i Danmark. Han har ledet flere utviklings- og forskningsprosjekter, skrevet artikler og laget små videodokumentarer om digitale medier, kultur, online undervisning og pedagogikk.