Barns liv og lek med medier (Heftet)

Forfatter:

Stine Liv Johansen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 128
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Børns liv og leg med medier
Oversatt av: Goveia, Ingvill Christina
ISBN: 9788202488215
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Oppvekstfag , Barns utvikling, lek og læring og Samfunn, religion, livssyn og etikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Oppvekstfag, Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barns liv og lek med medier

Barns liv og lek med medier handler om hvorfor vi som voksne må forholde oss engasjert og nyansert til barns bruk av medier. Hvilke rolle spiller mediene for barns lek og læring? Hvordan kan man som pedagog forholde seg åpent og konstruktivt til barns bruk av medier?

Første kapittel handler om dagens barndom og de digitalt innfødte. De neste kapitlene tar for seg de yngste barnas bruk av medier i familien, barnehagebarns bruk av medier og til slutt elever på SFO og deres bruk av nettbrett som leketøy og som en viktig del av vennskapskulturen. Alt konkretisert ved eksempler og cases. Etter hvert kapittel er det opplegg til diskusjon i personalgruppen og til personlig refleksjon.

Målgruppa er ansatte og studenter ved barnehagelærerutdanninger, barnehagelærere og andre som arbeider i og rundt barnehagen. Personalet i SFO finner også nyttig informasjon i kapitlet som omhandler barn i skolefritidsordningen.

Norsk introduksjon ved Henriette Jæger, høgskolelektor ved Institutt for barnehagelærere, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Til toppen

Etter å ha lest boken sitter jeg igjen med en utvidet forståelse av hvordan digitale medier kan brukes som et komplement til lek og læring i barnehagen. [...] Boka har mange viktige refleksjonsspørsmål som jeg gleder meg til å ta i bruk på foreldremøter, avdelingsmøter og personalmøter i barnehagen der jeg jobber. Jeg anbefaler boka til alle som har eller jobber med barn.
Kathrine Mathilde Fagereng, Første Steg nr. 2, 2016

Andre aktuelle titler

Presse Barns liv og lek med medier

En bok som gir oss større forståelse om hvordan vi kan bruke digitale medier i barnehagen

Etter å ha lest boken sitter jeg igjen med en utvidet forståelse av hvordan digitale medier kan brukes som et komplement til lek og læring i barnehagen. [...] Boka har mange viktige refleksjonsspørsmål som jeg gleder meg til å ta i bruk på foreldremøter, avdelingsmøter og personalmøter i barnehagen der jeg jobber. Jeg anbefaler boka til alle som har eller jobber med barn.

Kathrine Mathilde Fagereng, Første Steg nr. 2, 2016Les hele anmeldelsen

Gå på oppdagelse i det digitale universet

[...]

I fjor høst omtalte jeg boken Børns liv og leg med medier av Stine Liv Johansen her på bloggen. Johansen er opptatt av mediene og de yngste barna. Hun peker på at medier som iPaden er en viktig del av barnas vennskapskultur, og at vi ikke kan forstå barndommen slik den leves i dag uten å forholde oss til den innflytelse mediene har på barna. Johansen mener at vi må bli bedre i stand til å forstå hvordan mediene griper inn i livene våre og hvilken betydning barna selv tillegger mediene. Det er et perspektiv som hun mener er underkommunisert i annen litteratur, og i forskningen. Den bør berøre vårt syn og våre holdninger til bruken av de nye mediene. Johansen bok bør leses og diskuteres i barnehagene. Den kommer forvrig på norsk på Cappelen Damm til sommeren.

Nina Bølgan, Barnehageblogg om medier og IKTLes hele anmeldelsen

Har mediene ødelagt barndommen?

Eller er det andre mulige forklaringer på at barndommen ikke ligner på barndommen slik den var i de «gode, gamle dager»? I boka Børns liv og leg med medier (Dafolo forlag, Danmark) ser Stine Liv Johansen nærmer på hvordan barna praktisere livet og leken hjemme og i barnehagen, og hva mediene betyr i den sammenhengen. Uansett om vi synes medienes påvirkning er en god eller dårlig ting, kan vi ikke forstå barndommen slik den leves i dag uten å forholde oss til den innflytelse mediene har på barna, og på samfunnet.

Nina Bølgan, Barnehagebloggen om medier og IKTLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Stine Liv Johansen er en av Nordens fremste forskere på barn og medier og hun er en aktiv samfunnsdebattant i Danmark. Johansen arbeider ved Aarhus Universitetet i Danmark og har en ph.d i medievitenskap. Hennes doktorgrad Seere i bleer - små børns møde med medier danner utgangspunkt for arbeidet med boken Barns liv og lek med medier. Johansen har gjennom mange år forsket på barns bruk av medier i hverdagslivet og hun har særlig vært opptatt av barns lekende aktiviteter og at mediene er del av barnas liv og lek.

Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviste i barns språk, litteratur og kultur og skrev en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.