Barns kultur (Heftet)

Forfatter:

Tone Birkeland og Gunvor Risa (red.)

Forfatter: , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1997
Antall sider: 162
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788245604573
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barns kultur
Forfatterne tar for seg den delen av barnekulturen som er knyttet til språklige uttrykksformer. De drøfter og gir eksempler på den muntlige sjangerkunnskapen barn tilegner seg gjennom sin egen kultur.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Birkeland er tidlegare førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Ho har undervist i barnelitteratur og har vore medforfattar av Den norske biletboka (1993) og Norsk Barnelitteraturhistorie (1997/2005/2018).

Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studert barns skriftspråkutvikling, lese- og skrivevansker og forhold som kan bidra til å forebygge slike vansker, blant annet den oppdagende skrivingen i overgangen barnehage/ skole. I pågående prosjekter studerer hun samspillet mellom pedagog og barn i problemløsningssituasjoner i barnehage og skole. Hagtvet har tidligere utgitt bøkene Skriftspråkutvikling gjennom lek (1988) og Tale og skrift i førskolealderen (2002), i tillegg til forskningsartikler nasjonalt og internasjonalt.

Carl Lauritz Lund-Iversen er pensjonert førstelektor i norsk ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. Han har gitt ut bøker og skrevet artikler om litterære emner.

Ivar Selmer-Olsen, f. 1952, dekan og prorektor ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim. Førsteamanuensis i norsk med barnekultur som spesiale.