Barneridderne (Innbundet)

Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen

Forfatter:

Espen Schaanning

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 652
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202487287
Kategori: Idéhistorie og Historie
Fag: Historie, Idéhistorie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barneridderne

Speiderbevegelsens grunnlegger, Baden-Powell, ønsket å legge militære organisasjonsformer, praksiser og idealer til grunn i barneoppdragelsen – et prosjekt som i Norge ble videreført i Norsk Speidergut-Forbund. Speidere skulle utgjøre en dedikert, disiplinert og offervillig ridderkaste, med kong Arthur og St. Georg som historiske forbilder. Men hva innebar – og innebærer – egentlig disse speideridealene?

Første del av Barneridderne tar for seg speiderbevegelsens oppstart og eksplosive vekst på begynnelsen av 1900-tallet. I sentrum for framstillingen står Baden-Powells speiderfilosofi, der utvikling av den enkeltes karakterstyrke, praktiske ferdigheter og personlige moral utgjorde bærebjelkene. Andre del viser hvordan denne speiderfilosofien ble implementert i Norge og tilpasset norske samfunnsforhold. I siste del drøfter forfatteren de politiske aspektene av speiderbevegelsen og peker i denne sammenheng på de ideologiske og organisatoriske likhetstrekkene mellom speiderbevegelsen og fascismen.

Til toppen

Presse Barneridderne

Ren i tanker, ord og gjerning 31.01.2016

«[...] Schanning har skrevet en av fjorårets viktigste sakprosabøker. Barneridderne er godt skrevet, i et språk som henvender seg til allmennheten, med driv i analysene og dybdeboringene. Han skal også honoreres for sin evne og vilje til å drive kritisk, idéhistorisk forskning på en barne- og ungdomsbevegelse som har hatt betydelig innflytelse i Norge. [...] Det er en viktig bok, først og fremst fordi den plasserer speiderbevegelsen i det motsetningsfylte 30-tallet og beskriver den som en verdikonservativ bevegelse med en rekke trekk felles med den fascistiske ungdomsfylkingen. Det vil nok provosere noen. Ikke minst utfordrer den speiderbevegelsens egen selvforståelse».

Jan-Erik Ebbestad Hansen, AftenpostenLes hele anmeldelsen

«Det heter i speiderløftet at man skal gjøre en god gjerning hver dag. Siden det også heter «Én gang speider, alltid speider», består min gode gjerning i dag i å anbefale Espen Schaannings bok på det varmeste. Det finnes førstehjelpsmerker, knutemerker og andre ferdighetsmerker; Schaanning fortjener nå et idéhistoriemerke på sin gamle speiderskjorte.»

Tore Linné Eriksen, Ny Tid, 15. oktober 2015Les hele anmeldelsen

«Barneridderne er et referanseverk. Boka er en empirisk og analytisk dokumentasjon som man må forholde seg til når man vil vite noe om ungdom, oppdragelse og militære trekk i samfunnet mellom 1900 og 1950. Deler av boka har pageturnerkvaliteter, men det er ikke det mest framtredende, og særlig er sammenlikningene mellom speiderbevegelsen og Nasjonal Samlings Ungdomsfylking såpass grundige og fylt med forbehold at det ikke bør få noens lepper til å dirre.»

Morten Haave, historieblogg.no 11. april 2016Les hele anmeldelsen

«Som idéhistoriker har forfatteren satt i gang en utforskning av et tema det er skrevet underlig lite om. Det fortjener han ros for. Farene som ligger i å strebe etter konformitet og konsensus, har fått altfor liten oppmerksomhet. På bakgrunn av den kritikken som er blitt reist fra nasjonale speiderledere om Schaannings analyse av krigsårene, er det ønskelig at det kunne bli satt i gang et tverrfaglig historieprosjekt om nettopp denne siden av okkupasjonshistorien. [...] Les boken og ta diskusjonen. Dette er nemlig en bok som fortjener å bli en del av den offentlige samtalen. »

Sven-Erik Grieg-Smith, Norges Forsvar 2/2016

«Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen gjev eit omfattande bilete av både Robert Baden-Powell og dei ideologiske grunnpilarane i ideologien hans. [...] Han greier det han har sett seg føre: å syne korleis det imperialistiske oppsedingsprosjektet til Baden-Powell, bygt på militære former for organisasjon, kunne gro fram og feste så solide røter som det gjorde i ein liten fredsnasjon som Noreg.»

Karsten Alnæs, Dag og Tid 4. mars 2016

«[Schaaning leverer sikre og treffende formuleringer] når han i andre deler av boka har en mye tydeligere nærhet til kildene. Det gjelder eksempelvis når han analyserer den norske speiderbevegelsens rolle under krigen. Her er han selvstendig, etterrettelig og etterprøvbar, slik historiefaget stiller krav om. Funnene i kildematerialet blir dessuten på en klargjørende måte plassert i en samfunnsmessig relevant kontekst. Det er dermed ikke hold i påstander som har blitt satt fram av nasjonale speiderledere om at Schaannings analyse av krigsårene er tendensiøs. [...] En bok om nyere tids speiding, det vil si tiden etter omkring 1950, og jentenes rolle i norsk speiderbevegelse hilses velkommen. Den kan gjerne føres i pennen av Espen Schaanning.»

Ole Kallelid, Utdanning 21/2015Les hele anmeldelsen

«Idéhistoriker Espen Schaanning leverer med «Barneridderne» et formidabelt verk om speiderbevegelsen. [...] Boka gir god innsikt i hvordan synet på barn og oppvekst endrer seg med romantikken og industrialiseringen, og speidingen blir trygt plassert inn i en politisk ramme som et borgerlig, «ikke-politisk» tiltak. Avvisningen av klassekamp og interessekonflikt er klassisk høyrevinkling, og her har speiderbevegelsen åpenbare slektskap med fascismen, men også med nåtidig høyreideologi. Det er antikommunisme tvers igjennom.»

Jon Rognlien, Dagbladet

«Schaanning er sjelden så god som når han fortaper seg i kildene. Og når han også har en systematisk tenker å forholde seg til, blir resultatet meget bra. [... Boka er] preget av godt håndverk og godt språk [...] dessuten pen og bundet inn godt med godt papir, noe som dessverre ikke er en selvfølge i dag... »

Sondre Ljoså, Arr Idéhistorisk tidsskrift 4/2015

«Boken er svært omfangsrik, og det er kanskje ikke alle som velger å lese den fra perm til perm. Men den er så spekket med innhold om speiderbevegelsen at den fungerer godt som en bok å slå opp i og lese enkelte kapitler eller tema knyttet til speiderbevegelsen.»

Per Jakob Skaanes, Bedre skole 1/2016

«Med Barneridderne vil Espen Schaanning korrigere den offisielle, norske speiderhistorien.»

Frida Skatvik, salongen.no 8. oktober 2015Les hele anmeldelsen

– Slagside i retning av fascismen

"Da krigen kom til Norge utgjorde folk med speiderbakgrunn en vesentlig del av motstandsbevegelsen kjent som «gutta på skauen». De hadde nettopp de ferdighetene som skulle til. Men Schaanning påpeker at personer med speiderbakgrunn også var sterkt representert på den motsatte siden – i ledelsen av det nazistiske NSUF."

Morten Møst, DN Magasinet 11. september 2015Les hele anmeldelsen

"Den siste delen av boken er kanskje den mest interessante. Her setter Schaanning søkelyset på speiding som apolitisk bevegelse. Diskusjonene om uniformering, arbeiderbevegelsens speiding - og Speiderguttforbundets holdninger til - og reaksjoner på disse er interessant lesing. Det samme er den nye informasjonen Schaanning har funnet om speidere som gikk med i NS og NS sin ungdomsbevegelse NSUF."

Carsten Henrik Pihl, www.speidermuseet.no 7. september 2015Les hele anmeldelsen

- I sin nylig utgitte bok «Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen» skriver Schaanning imidlertid ikke om erfaringene med spennende oppdrag og sterkt samhold i friluft.

Temaet er i stedet ideene for barneoppdragelse som lå til grunn for bevegelsen, og hvilke likhetstrekk det er mellom speiderbevegelsen og fascismen som vokste fram på 1930- og 1940-tallet.

Schaanning skriver også om hva som særpreger norsk speiderbevegelse.

Tore Hjalmar Sævik , Dagen, 3. november 2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Espen Schaanning (f. 1955) er professor i idéhistorie ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i filosofi fra Frankrike og doktorgrad i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Schaanning har skrevet en rekke artikler og bøker om ulike idéhistoriske emner og er særlig kjent for arbeidene sine om Michel Foucault og straffetenkningens historie.