Barnelitteratur (Heftet)

- sjangrar og teksttypar

Forfatter:

Tone Birkeland og Ingeborg Mjør

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 196
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202348700
Kategori: Norsk , Språk, tekst og matematikk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Barnelitteratur

Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar gir ei samla og brei framstilling av det barnelitterære feltet. Barneboka blir plassert litteratur- og mediehistorisk og sett i forhold til skiftande tider sine haldningar til barndommen. Eventyr, prosaforteljingar, bildebøker, lyrikk, fagbøker og populærlitteratur blir handsama i eigne kapittel. Boka inneheld òg kapittel om vurdering og formidling av barnelitteratur. Eit rikt utval teksteksempel illustrerer litteraturteoretiske problemstillingar.

Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar er ei viktig bok for studentar i førskolelærar- og grunnskolelærarutdanninga, og for andre som søker kunnskap om barnelitteratur. Boka kombinerer litteraturteori og sjangerkunnskap med didaktiske og formidlingsmessige perspektiv.

I denne reviderte utgåva er alle kapitla oppdatert, og fleire kapittel er omarbeidd eller erstatta med nye kapittel. Til dømes har boka fått eit heilt nytt kapittel om bildebøker for dei aller yngste barna. Dei to siste kapitla om barnelitterær kritikk, vurdering og debatt, og om å lese litteratur i barnehage og skole, er også nyskrive.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av Barnelitteratur
«De nye kapitlene om vurdering og formidling får fram viktige dilemmaer som er aktuelle for både nye og erfarne pedagoger. Boken er best der forfatterne tar seg tid til å utdype hva teorien innebærer for eksempeltekstene som er valgt. [...] boken gir en god, faglig og lesverdig presentasjon av barnelitteratur og barnelitteraturvitenskap.»Ruth Seierstad Stokke, Utdanning 19/2012

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Birkeland er tidlegare førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Ho har undervist i barnelitteratur og har vore medforfattar av Den norske biletboka (1993) og Norsk Barnelitteraturhistorie (1997/2005/2018).

Ingeborg Mjør var førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Ho underviste i barnelitteratur og disputerte i 2009 med avhandlinga «Høgtlesar, barn, bildebok. Vegar til meining og tekst».