Barnekulturens iscenesettelser I (Heftet)

Lekens dynamiske verdener

Forfatter:

Faith Gabrielle Guss

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202451400
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Kunst, kultur og kreativitet og Praktisk-estetiske fag
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnekulturens iscenesettelser I

Faith Gabrielle Guss har skrevet to bøker med fellestittelen Barnekulturens iscenesettelser. I denne første boken, Lekens dynamiske verdener, skriver hun om kunstfaglige aspekter ved barns "late-som-lek" som supplerer samfunnsfaglige perspektiver.

Guss analyserer en mengde eksempler på en barnehagegruppes nysgjerrige, sanselige måter å være i verden på og å oppdage verden på; deres kroppslige, rytmiske og musiske formgivning og deres performative kommunikasjon av indre forestillinger. Hun viser hvordan barna, på lekens symboliserende formspråk, iscenesetter, utforsker og fortolker både seg selv, hverandre og omverdenen. Hennes forskningsfunn kan øke vår bevissthet om det siamesiske begrepsparet «lek og læring».

Til toppen

Andre aktuelle titler

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Dr.art. Faith Gabrielle Guss har som tverrdisiplinært spesialfelt barns lekende, estetiske væremåter og den innbyrdes relasjonen mellom prosesser i leken og i nyskapende drama/teater. I 35 år har Faith undervist i lek, drama og teater for/med barn i lærer- og barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus, og har skapt innovativt teater for barn. Innenfor disse feltene har hun forsket, utgitt mange artikler og bøker, og forelest både i Norden og internasjonalt.