Barnekulturens iscenesettelser (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Faith Gabrielle Guss

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202535438
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet
Varighet: 1095 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnekulturens iscenesettelser (digital læringsressurs)

Ved kjøp av boka Barnekulturens iscenesettelser II får du gratis tilgang til nettressursen Barnekulturens iscenesettelser via e-nøkkel trykt i boka.

Nettressursen inneholder 30 ulike filmsnutter/videoer der flere egner seg godt til undervisning i klasserom. Filmene viser til tilhørende kapitler i boka. Nettressursen vil etterhvert utvides med intervju av forfatter og andre fagpersoner.

Nettressursen kan ikke kjøpes separat.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Dr.art. Faith Gabrielle Guss har som tverrdisiplinært spesialfelt barns lekende, estetiske væremåter og den innbyrdes relasjonen mellom prosesser i leken og i nyskapende drama/teater. I 35 år har Faith undervist i lek, drama og teater for/med barn i lærer- og barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus, og har skapt innovativt teater for barn. Innenfor disse feltene har hun forsket, utgitt mange artikler og bøker, og forelest både i Norden og internasjonalt.