Barnehagens rammeplan i praksis (Heftet)

Forfatter:

Bente Fønnebø og Unni Jernberg

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202566883
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Barne- og ungdomsarbeiderfag , Barns utvikling, lek og læring , Kunst, kultur og kreativitet og Fagskolen HS
Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag, Barns utvikling, lek og læring, Fagskolen HS, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnehagens rammeplan i praksis

Rammeplanens faglige og pedagogiske krav til personalet er forsterket etter 2017. Personalets utøverkunnskap og stemmer har fått en sentral plass i den reviderte utgaven av Barnehagens rammeplan i praksis. Boka viser barnehagenes mange ulike innfallsvinkler til rammeplanen. Ni barnehagers ulike visjoner og satsninger presenteres. Boka gir eksempler på hvordan inkludering og medvirkning kan være sentralt i ulike læringsmiljø der bærekraft, mat, helse og språk er del av barnehagen som lærende organisasjon. Boka har et flerfaglig perspektiv der fagområdene er del av nye spennende prosjekter med et helhetlig læringssyn. Samisk barnehage har fått en større plass i denne reviderte utgaven i tråd med rammeplanen.

Boka presenterer erfarne styrere, pedagogiske ledere og assistenter. For å respektere personalets måter å beskrive på, gjengis utdrag fra deres egne refleksjoner, dokumentasjoner og observasjoner som ligger bak pedagogiske valg. Til hvert kapittel finnes refleksjonsområder som kan være utgangspunkt for tverrfaglige refleksjoner og diskusjoner i personal- eller studentgrupper.

Boka henvender seg til praksisfeltet og aktuelle utdanninger. Den kan nyttes som pensum i aktuelle utdanninger og som kursmateriell innen ulike personalseminarer eller veiledning innen barnehagefeltet.

Forfatterne har fulgt barnehagefeltet tett de siste tredve år gjennom undervisning, forskning, prosjektledelse og veiledning.

Til toppen

Forfatter(e)

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærere, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg.

Unni Jernberg er førskolelærer og spesialpedagog og arbeider til daglig med barn med autisme. Hun har vært redaktør for Verktøykassa, et inspirasjons- og idétidsskrift for barnehagen, utgitt av Pedagogisk Forum. Gjennom oppsøkende journalistikk har hun i en årrekke laget artikler om forming, om materialer og teknikker i barnehagen. Hun har utgitt boka Juleverkstedboka - Pedagogisk Forum.