Barnehagen som utdanning (Heftet)

Forfatter:

Einar Juell

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202294694
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning og Barnehagelærerutdanning
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Barnehagen som utdanning

Med innføringen av den nye rammeplanen har barnehagen blitt en utdanningsinstitusjon. Hva innebærer dette? Forfatteren ønsker å øke forståelsen for barnehagens særpreg og muligheter og bidra til faglige diskusjoner om barnehagens plass i utdanningssystemet og i kunnskapssamfunnet. Barnehagens egenart ligger i synet på lek, vennskap, omsorg og læring og har en verdimessig forankring som må drøftes. Utfordringen er på en og samme tid å skulle ivareta barndommens egenart, barnas behov og barnehagens institusjonelle særpreg i hverdagen og i møtet med skolen. Problemstillingene belyses og undersøkes i skjæringspunktet mellom ideologi og praksis.

Spørsmål som stilles, er:

  • Hva er barnehagens egenart, og hva bør den være?
  • Finnes det bare én egenart?
  • Skal barnehagen gi en utdanning hvor idealet er målbare og konkrete resultat?


Barnehagen som utdanning er en bok for studenter i førskolelærerutdanningen, pedagoger i barnehage og skole og alle andre som er opptatt av barns danning og utdanning.

Til toppen

Presse Barnehagen som utdanning
«... med sitt til tider poetiske språk vokser denne boken for meg sakte, men sikkert, til en stor bok. [...] Dette er en bok som skal, og bør, favne mange - og det gjør den nok også. Og jeg presiserer at det jeg savner oppveies av andre ting som jeg til nå ikke har funnet i bøker som beveger seg i samme felt. [...] Dette er, alt i alt, en bok du vil ha. Det er jeg helt sikker på. Så: Løp og kjøp!»Lene Chatrin Hansen, Pedagogisk bokorm 4/2010
«... en viktig bok for alle engasjerte barnehage- og skolefolk som er opptatt av barnehagens plass i utdanningsløpet. Dette er en bok som tar tiden på pulsen ...»Ann Ingjerd Kanestrøm, Første steg mai/juni 2010

Gode spørsmål om barnehagen som utdanning

«Her er det nok å gripe tak i for engasjerte og reflekterte førskolelærarar. Kjør debatt!»John Roald Pettersen, Utdanning, nr 2/2010Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Einar Juell er opprinnelig førskolelærer, med lang erfaring som pedagogisk leder og styrer. Han er cand.polit. med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider i avdeling for profesjonspolitikk i Utdanningsforbundet. Han har skrevet boka «Refleksjon, innspill til nye utspill». Han er medforfatter og redaktør for boka «Samtalen i barnehagen». I tillegg har han skrevet «Barnehagen som utdanning» og vært fagkonsulent for flere andre bokutgivelser. Han skriver artikler og er fast bidragsyter i tidsskriftet «Første steg».
For tiden reviderer, «omskriver» og oppdaterer han boka «Barnehagen som utdanning» sammen med kollega Morten Solheim.