Barnehagelæreren (Heftet)

Profesjon, politikk og forskning

Forfatter:

Ingeborg Tveter Thoresen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202478520
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Samfunn, religion, livssyn og etikk , Barnehagelærerutdanning og Utdanningsledelse
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Samfunn, religion, livssyn og etikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnehagelæreren

Denne boka tar opp sentrale problemstillinger knyttet til profesjonens egenart. Boka gir kunnskap om barnehagens fundament og trekker linjer både framover og bakover. Den ruster leseren til prinsipiell tenkning og analyse av dilemmaer i barnehagen, og til å treffe faglig funderte valg. Boka gir kunnskap om grunnlagsdokumentene og om internasjonal innflytelse over utdanningspolitikken. Den presenterer et riss av barnehagens sammensatte pedagogiske tradisjon, utviklet og ivaretatt av pionérer på barnehagefeltet og i utdanningen.

"Barnehagelæreren opptrer ikke i et vakuum, men i et dynamisk samspill mellom politikk, forskning og pedagogisk hverdag. Denne boka utfordrer både profesjonen og aktørene rundt. [...] Og nettopp fordi forfatteren tar stilling, i en tid med store utfordringer og mange valgmuligheter, er det viktig at ikke minst de som skal utøve profesjonen i årene framover, leser boka og reflekterer over utviklingstrekkene Ingeborg Tveter Thoresen peker på."
John Roald Pettersen, utdanningsnytt.no

"For alle som er opptekne av å utvikle barnehagen og barnehagelærarutdanninga, er dette ei viktig bok. Boka rettar seg primært mot studentar i utdanninga, men kan med stort utbytte også lesast av praktiserande barnehagelærarar. Å ha kunnskap om barnehagelærarprofesjonen og dei utfordringane profesjonen møter i kvardagen, er svært viktig i tider med raske omskifte i og omkring barnehagen. Boka er med å gi lesaren eit oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette fagområdet."
Svein Ole Sataøen, førsteamanuensis, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen

"Barnehagelærere må kunne analysere de politiske forventningene og det ytre presset som utfordrer profesjonen. For å ivareta det som er barnehagens egenart og bringe barnehagen videre i en bærekraftig utvikling, er det nødvendig at barnehagelærerne argumenterer faglig for de profesjonelle valgene de gjør. Denne boken vil kunne bidra med viktig kunnskap for å styrke barnehagelærerne som ansvarlige profesjonsutøvere."
Anne Greve, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Barnehagelæreren

Barnehagelærerprofesjonen utfordres

[...] det er en åpenbar styrke ved boka at forfatteren trer så tydelig fram som debattant her. Profesjonen er ved en korsvei, skriver hun, og barnehagelærere må ta et valg om hvilken vei de vil velge når de vil være tro mot forpliktelsen overfor barna, noe som har vært et særtrekk ved yrket fra starten. [...] Og nettopp fordi forfatteren tar stilling, i en tid med store utfordringer og mange valgmuligheter, er det viktig at ikke minst de som skal utøve profesjonen i årene framover, leser boka og reflekterer over utviklingstrekkene Ingeborg Tveter Thoresen peker på.

John Roald Pettersen, Utdanningsnytt.no. Publisert 16.11.2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Ingeborg Tveter Thoresen var førstelektor ved daværende Høgskolen i Vestfold fram til 2013, hvor hun også var rektor fra 1994-2000. Tveter Thoresens forskning og artikler omhandler utdanningspolitiske endringer, danningens plass samt profesjonens anliggender i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Forfatteren har også skrevet om innflytelsen internasjonal utdanningspolitikk og generell politikk har på barnehagefeltet og profesjonen. Forfatteren bidro i arbeidet med revidert rammeplan i 2005, og med nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i den nye barnehagelærerutdanningen. Tveter Thoresen var medlem av den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært utdanningsdirektør i Buskerud.