Barn, språk og kultur (Heftet)

Språkutvikling fram til sjuårsalderen

Forfatter:

Helene Valvatne og Margareth Sandvik

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 342
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202277505
Kategori: Språk, tekst og matematikk
Fag: Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Barn, språk og kultur

Dette er ei bok for alle som er opptatt av barns språkmiljø og språkutvikling. Forfatterne ser barns språkutvikling i et kulturelt perspektiv og tar opp følgende temaer:

  • Innføring i hva barnet lærer når det lærer språk, med særlig vekt på ulike sider ved kommunikativ kompetanse
  • Førspråklig kommunikativ utvikling
  • Muntlig språkutvikling fram til sjuårsalderen
  • Gutters og jenters bruk av språk
  • Kulturell variasjon i voksnes kommunikasjon med spedbarn og småbarn
  • Barns erobring av skriftspråket
  • Barn som vokser opp med mer enn ett språk
  • Barnehage og skole som språkmiljø for enspråklige og to-/flerspråklige barn med ulike typer bakgrunn

Boka er spesielt aktuell for norskundervisning i førskole- og allmennlærerutdanningen. Den vil være nyttig for førskole- og skolelærere, foreldre, politikere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste og i barnehage- og skoleforvaltning.

Til toppen

Forfatter(e)

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har forsket på barns bruk av språk i ulike situasjoner, og har skrevet flere bøker og artikler om barns språkutvikling, barnehagens språkmiljø og digitale læringsmiljø i barnehage og begynneropplæring. Hun har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn. Sandvik har bl.a utgitt bøkene Språkarbeid i barnehagen (2021) og Lær meg norsk før skolestart! (2012) og er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019). Hun er også bidragsyter i Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022).

Helene Valvatne (f. 1946), har lærerutdanning og norsk hovedfag fra Universitetet i Bergen og mastergrad i Bilingual Education fra Boston University. Hun er høgskolelektor i norsk ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og har tidligere vært knyttet til Høgskolen i Bergen og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.