Barn og unges læringsmiljø 1 (Heftet)

Grunnleggende prosesser i læring og utvikling

Forfatter:

Richard Haugen (red.) og Tore Bjerke

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 346
Illustratør: Fønnebø, Bente
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347111
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn og unges læringsmiljø 1

Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder både klassiske og nyskapende tanker som er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning, eller for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre.

Boka omhandler sentrale faktorer som kan tenkes å innvirke på det enkelte barns læring og læringsmiljø. Fra å belyse ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme eller hemme en naturlig læringsprosess (ulikheter i temperament, oppmerksomhet o.l.), utvides drøftingen til en problematisering av dynamikken som oppstår med barnet i samspill med familie, skole og nærmiljø.

De grunnleggende prosesser som inngår i all læring og utvikling, blir belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Det inngår en utviklingspsykologisk innføring, og nyere pedagogisk-psykologiske perspektiver vektlegges. Her presenteres nyere forskningsresultater som indikerer at barnet selv i betydelig grad er med på å utforme sin egen utvikling, Sentrale temaer som drøftes, er læring, tenkning, problemløsning, motivasjon og selvoppfatning. Problematikken rundt elever med særskilte opplæringsbehov er grundig behandlet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Richard Haugen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for bokserien Barn og unges læringsmiljø (4 bøker) samt Barns utvikling i barnehagealder og Barns utvikling i skolealder. Han har i tillegg skrevet Relasjonsvansker blant barn og unge. Haugen har også lang praksis som lærer og skoleleder.

Tore Bjerke, cand.psychol., Universitetet i Oslo. Han var professor i psykologi ved Universitetet i Trondheim (NTNU) til 1992, deretter ved Høgskolen i Lillehammer. Bjerke har sine forskningsområder innenfor utviklingspsykologi, etologi, suicidologi og miljøpsykologi. Han er forfatter av en rekke internasjonale artikler og har utgitt flere bøker.