Barn og unges læringsmiljø 1 (Heftet)

Grunnleggende prosesser i læring og utvikling

Forfatter:

Richard Haugen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202700270
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn og unges læringsmiljø 1

Barn og unges læringsmiljø 1 omhandler sentrale faktorer som kan innvirke på barns læring og læringsmiljø. Boka inneholder både klassiske og nyskapende tanker om grunnleggende prosesser som inngår i all læring og utvikling, belyst fra ulike teoretiske perspektiver. Kapitlene omhandler blant annet læring, tenkning, motivasjon, emosjoner, selvoppfatning, språk og kommunikasjon.

Forfatteren belyser ulike forhold ved det enkelte barn som kan fremme eller hemme en naturlig læringsprosess, og drøfter og problematiserer dynamikken som oppstår med barnet i samspill med familie, skole og nærmiljø.

Barn og unges læringsmiljø 1 inneholder sentrale pedagogisk-psykologiske teorier som det er viktig å kjenne til for studenter i lærerutdanning og for studenter som utdanner seg for yrker som har med barn og ungdom å gjøre.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Richard Haugen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for bokserien Barn og unges læringsmiljø (4 bøker) samt Barns utvikling i barnehagealder og Barns utvikling i skolealder. Han har i tillegg skrevet Relasjonsvansker blant barn og unge. Haugen har også lang praksis som lærer og skoleleder.