Barn og unge med utviklingshemming i skolen (Heftet)

Forfatter:

Roar Engh

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202520045
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn og unge med utviklingshemming i skolen

Utviklingshemmedes posisjon i skolen har forandret seg vesentlig i de siste tre tiårene. Fra at de fleste fikk sitt pedagogiske tilbud i segregerte institusjoner, får nå de aller fleste muligheter til grunnskoleundervisning på en skole i sitt nærmiljø. En av konsekvensene er at langt flere lærere og spesiallærere er involvert i undervisningen av utviklingshemmede elever. Behovet for litteratur som bidrar til å gi utviklingshemmede et optimalt pedagogisk tilbud, er derfor stort.

Denne boka presenterer ny og oppdatert kunnskap om undervisning av barn og unge med utviklingshemming ut fra perspektivene som trekkes opp i den siste utgaven av den amerikanske psykiaterforeningens diagnosemanual (DSM-5). Den er basert på en ny definisjon av og begrepsbruk om personer med utviklingshemming.

En viktig oppgave med denne boka å la læreres stemmer bli hørt. Store deler av boka er derfor basert på resultater av intervjuer med ca. 25 lærere som arbeider med utviklingshemmede elever, både i ordinære klasser og i tilrettelagte tilbud. Et eget kapittel er viet et kollegium av spesiallærere som presenterer sitt arbeid i en forsterket avdeling på barnetrinnet. To foreldre forteller også om sine erfaringer med å få et utviklingshemmet barn.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Barn og unge med utviklingshemming i skolen

Hjelp til å ta de riktige grepene

[...] Roar Engh gir her et meget viktig bidrag for å rette søkelys på denne gruppen. Han tar oss på en meget engasjerende måte med inn i de problemene som de utviklingshemmede selv, deres foresatte og lærerne deres opplever. Boka er både interessant, spennende, opplysende, og i tillegg er den velskrevet. Han bruker et lett og tilgjengelig språk, og det går tydelig fram at dette er et område han kan mye om. Selv om boka i stor grad er forskningsbasert, er den lettlest.[...] Roar Engh har igjen kommet med ei meget god og meget viktig bok. Den bør bli obligatorisk lesing for alle som har tilknytning til skole og undervisning. Anbefales!

Geir Martinussen, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus, Utdanning nr. 16/30. september 2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Roar Engh er tidligere dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sitt yrkesliv har han delt mellom lærerutdanning og grunnskolen. Han har mange års erfaring som lærer og spesialpedagog, blant annet flere år som lærer i barnepsykiatrien. På Høyskolen i Vestfold var han i mange år ansvarlig for det spesialpedagogiske studiet. Han er medforfatter av boka Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig og demokratisk læringskultur (2021). Han har også forfattet Barn og unge med utviklingshemming i skolen (2016), Barn og unge med ADHD i skolen (2014) og Barn og unge med Asperger syndrom i skolen (2010).