Barn og unge med ADHD i skolen (Heftet)

Forfatter:

Roar Engh

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 118
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202419264
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn og unge med ADHD i skolen

Hva vil det si å ha diagnosen ADHD? Hvordan er det å leve med ADHD? Hvordan er det å være elev i skolen når du har ADHD? Hvordan er det å være foreldre til barn og unge med ADHD? Hvordan bør lærere takle elever med ADHD i klassen? Hvordan bør skolen og foreldre samarbeide om elever med ADHD?

Slike spørsmål har forfatteren forsøkt å gi svar på i denne boka. Forfatteren har bestrebet seg på å beskrive diagnosen og eventuell medikamentell behandling så saklig og lettfattelig som mulig. I boka vil du møte foreldre til barn og unge med diagnosen, foreldre som har viktige historier å fortelle om sine erfaringer med diagnosen og skolen. Du vil også høre stemmen til en elev i videregående skole som er diagnostisert med ADHD og bidrar med sine erfaringer fra klasserommet.

Barn og unge med ADHD i skolen henvender seg spesielt til lærere som underviser elever med ADHD i vanlige klasser. Forfatteren gir gode råd og utførlige anvisninger til hvordan lærere kan skape et positivt og utbytterikt læringsmiljø for elever med ADHD-diagnose.
Boka er svært relevant for alle lærere som møter elever med ADHD i klassene sine, for veiledere i PP-tjenesten og koordinatorer for spesialundervisning. Den anbefales for skoleledere og studenter i spesialpedagogikk, og mange foreldre til barn og unge med ADHD vil også ha glede av å lese denne boka. Boka kan også leses som et bidrag til å utvikle gode samarbeidsforhold mellom skole og hjem.

"Roar Engh har igjen kommet med ei god og viktig bok. Den bør bli obligatorisk lesing for alle som har tilknytning til skole og undervisning."

Geir Martinussen, Utdanning nr. 13, 2014

Til toppen

Presse Barn og unge med ADHD i skolen

Viktig bok om ADHD

"... Roar Engh skriver både klokt og saklig. Han har lang erfaring og tydelig kunnskap om det han tar opp. Beskrivelsene hans er gode, og de mange rådene han gir, er verdt å merke seg og følge. Dette er et tema Engh har vært engasjert i gjennom mange år, både som lærer for elever med ADHD og som ansvarlig for lærerutdanning i spesialpedagogikk. Han har samtalt med og intervjuet en lang rekke personer med ADHD, og både foresatte og lærere for denne elevgruppa. Noen av disse samtalene og intervjuene deler han med oss, i noen tilfeller ved å la dem selv fortelle sin historie. Det er meget sterk lesing! Og det viser oss mangfoldet med denne diagnosen. Som en mor sier: "Har du møtt ett barn med ADHD, ja, så har du møtt ett og bare ett". I det lengste kapitlet (30 av bokas totalt 118 sider) gjennomgår Engh hva opplæringsloven sier om blant annet retten til spesialundervisning, individuell opplæringsplan (lOP) og tilpasset opplæring. At opplæringsloven brytes hver eneste dag, er det neppe tvil om. Også i dette kapitlet gir Engh mange og gode råd for undervisning av barn og unge med ADHD. Et godt samarbeid med elevenes foresatte er uvurderlig. De kjenner barnet, og kan gi råd til lærere og skoleledelse. I dette kapitlet stilles det også spørsmål om hvorvidt en ny vurderingspraksis kan gi elever med ADHD en bedre skolesituasjon. Roar Engh har igjen kommet med ei god og viktig bok. Den bør bli obligatorisk lesing for alle som har tilknytning til skole og undervisning."

Geir Martinussen, Utdanning nr. 13, 2014

Til toppen

Forfatter(e)

Roar Engh er tidligere dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Sitt yrkesliv har han delt mellom lærerutdanning og grunnskolen. Han har mange års erfaring som lærer og spesialpedagog, blant annet flere år som lærer i barnepsykiatrien. På Høyskolen i Vestfold var han i mange år ansvarlig for det spesialpedagogiske studiet. Han er medforfatter av boka Vurdering for læring i skolen. På vei mot en bærekraftig og demokratisk læringskultur (2021). Han har også forfattet Barn og unge med utviklingshemming i skolen (2016), Barn og unge med ADHD i skolen (2014) og Barn og unge med Asperger syndrom i skolen (2010).